Notifications
Explore
/
Social Science
/
Sociology
/
category-img
Sociology
Notes
Flashcard Sets
Textbook Notes
  Select Grade
  dropdown arrow
   Select Exam Type
   dropdown arrow
   Show 20Page Size Picker
   Sort the result
   FORMY DEMOKRACJI
   #Sociology
   #Social-Psychology
   #wiedza-o-społeczenstwie
   #w-centrum-uwagi:-zakres-podstawowy
   #dział-3
   #po-polsku
   #organy-władzy-publicznej-w-polsce
   #formy-demokracji
   #sejm-RP-I-senat-RP
   #prezydent-RP
   #rozdział-2
   #10th
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Malakoff 2011, Are More People Necessarily a Problem
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Crime and Society
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Lam 2011, How the World Survived the Population Bomb 
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Lam 2013, Reply to Stan Becker
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   *️⃣ Rindfuss and Brauner-Otto 2008
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Sejm RP i Senat RP
   #Sociology
   #Social-Psychology
   #w-centrum-uwagi
   #wiedza-o-społeczeństwie
   #sejm-rp
   #senat-rp
   #rozdział-3
   #parlament
   #dział-3
   #po-polsku
   #10th
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   ⭐ Kirk 1996, Demographic Transition Theory 
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Wymiar sprawiedliwości a władza sądownicza
   #Sociology
   #wiedza-o-społeczeństwie
   #w-centrum-uwagi
   #sąd-najwyższy
   #władza-sądownicza
   #demokracja
   #po-polsku
   #wymiar-sprawiedliwości
   #10th
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   📘 SS STUDY GUIDE
   #Sociology
   #8th
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Week 5 Readings 
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   *️⃣ Stone and Wilcox, Adshade, Cohen
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Prezydent RP
   #Sociology
   #Social-Psychology
   #w-centrum-uwagi
   #dział-3
   #rozdział-4
   #prezydent-RP
   #po-polsku
   #wiedza-o-społeczeństwie
   #10th
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   ⭐ Thornton 2001, The Developmental Paradigm 
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   *️⃣ Mason 1997
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   ⭐ Walter and Andersen 2013, Indigenous Statistics: A Quantitative Research Methdology 
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   *️⃣ Axinn and Barber 2001
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Instytucje strzegące praworządności
   #Sociology
   #instytucje-strzegące-praworządności
   #wiedza-o-społeczeństwie
   #w-cenrum-uwagi
   #po-polsku
   #Najwyższa-Izba-Kontroli
   #Trybunał
   #Rzecznik-Praw-Obywatelskich
   #10th
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Week 6 & 7 Readings  
   #Sociology
   #University/Undergrad
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link
   Rada Ministrów
   #Sociology
   #rozdział-5
   #dział-3
   #w-centrum-uwagi
   #wiedza-o-społeczeństwie
   #demokracja
   #rada-ministrów
   #premier
   #rząd
   #po-polsku
   #10th
   U
   (0)
   options menu
   Save
   Duplicate
   Open in New Tab
   Copy Link