Notifications

English Folder 3

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

66 Terms
😃 Not studied yet (66)
an altitude
een hoogte
extinction
uitroeiing
a lightning bolt
een bliksemschicht
a surface
een oppervlakte
sustainabillity
duurzaamheid
an urge
een drang
to anticipate
voorzien, anticiperen
to assess
inschatten
to breed
fokken
to detect
opsporen
to enable
in staat stellen
to estimate
schatten
to exceed
overschrijden
to flip
omdraaien
to gather
verzamelen
to maintain
handhaven, behouden
energy-saving
energiebesparend
moist
vochtig
preliminary
voorlopige
related
verwant
susceptible
vatbaar
hence
dus, bijgevolg
unquestionably
ongetwijfeld
to face threats
bedreigd worden
to pose a danger
een gevaar vormen
an area
een oppervlakte
an equation
een vergelijking
the golden ratio
de gulden snede
a petal
een bloemblad
a proportion
een verhouding
consecutive
opeenvolgend
preceding
voorafgaand
staggering
onthutsend
in accordance with
in overeenstemming met
in excess off
meer dan
an account status
een rekeningstand, een rekeningsaldo
an aspiration
een ambitie, verlangen
een ATM
een bankautomaat
austerity
besparingen
a balance
een rekeningstand
a checking accounnt
een zichtrekening
a degradation
een afbraak
an equity
een vermogen, een eigen kapitaal
a maxim
een principe
a mortgage
een hypotheeklening
an overdraft
een debetstand
a share index
een aandelenindex
a statement
een rekeningstand
the stock exchange
de effectenbeurs
a stransaction
een verrichting
a withdrawal
een geldopname
to require
vereisen
to lend
uitlenen
to loom
dreigen
savvy
onderlegd
scarce
schaars
indefinitely
voor onbepaalde duur
stark
grimmig
undeniably
onmiskenbaar
to be at odds
in strijd zijn met, haaks staan op
a breed apart
een ras apart
a debt burden
een schuldenlast
a default assumption
een gebruikelijke veronderstelling
an industrial action
een vakbondsactie
a rising concern
een toenemende zorg
a speculative bubble
een overdreven stijging van de beurskoers