Notifications

Kompan

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

Description

tite

74 Terms
😃 Not studied yet (74)
Labing-pito
Bilang ng letra/simbolo sa Baybayin.
Dalawamput-walo
Bilang ng letra ng Alpabetong Filipino.
Tatlumput-isa
Bilang ng letra ng Alpabetong Pilipino.
Dalawampu
Bilang ng letra ng Abakadang Tagalog.
Isang daan
Ito ang tinatayang bilang ng rehiyonal na wika sa Pilipinas.
Makapilipinong Pananaliksik
Pilipino ang gumawa, Pilipino ang wika.
DECS ng Department Order No. 25, s. 1974
Nilalaman na gagamitin ang Filipino at Ingles bilang wikang panturo.
DECS ng Department Order No. 25, s. 1974
Naipatupad ng Bilinggual Education Policy dahil dito.
ch, ll, rr
Mga idinagdag na digra, ngunit tinanggal din sa Alpabetong Filipino.
Labing-apat
Bilang ng simbolo para sa katinig sa alpabetong Baybayin.
Tatlo
Bilang ng simbolo para sa patinig sa alpabetong Baybayin.
Baybayin
Sinaunang alpabeto ng ating mga ninuno.
Hulyo 15, 1997
Petsa at taong nilagdaan ang Proklamasyon Blg. 1041.
Disyembre 30, 1937
Petsa at taong nilagdaan ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134.
Kautusang Tagapagpaganap Blg. 96
Naglalayon na magpangalan lahat ng gusali, ahensya, at edipisyo ng pamahalaan sa wikang Pilipino.
Proklamasyon Blg. 186
Ililipat ang panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon sa ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto.
Pagtatatag, Pagpapanatili, Pagpapatatag
Kabilang sa Interaksyunal na tungkulin ng wika.
Heuristik
Tungkulin ng wika na may relasyon sa mga tanong.
Imahinatibo
Tungkulin ng wika na kinakailangan ng paggamit ng malalalim o matatalinghagang paraan ng pananalita na nagdudulot sa paggamit ng imahinasyon.
Impormatibo
Tungkulin ng wika na magbigay ng impormasyon.
Idyolek
Barayti ng wika na bukod-tangi sa isang tao, o di kaya naman ay sa propesyon na mayroon sila.
Diyalekto
Barayti ng wika na ginagamit sa isang lugar; halimbawa ay sa probinsya.
Sosyolek
Barayti ng wika na ginagamit sa loob ng isang lipunan.
Interaksyonal
Tungkulin ng wika na makipaghalubilo sa kapwa.
Regulatori
Tungkulin ng wika na nagbabawal.
Instrumental
Tungkulin ng wika na mag-utos.
Batas ng Supply at Demand
Tumataas ang presyo kapag mataas ang demand at mababa ang supply, bumababa ang presyo kapag maraming supply at mababa ang demand.
Inflation
Pagbaba ng halaga ng isang pera.
Jose E. Romero
Siya ang lumagda ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 7, S. 1959.
Kautusang Pangkagawaran Blg. 7, S. 1959
Nagsasabing kailanman ay PILIPINO ang siyang itatawag sa Wikang Pambansa.
1997
Taong nilagdaan ang Proklamasyon Blg. 1041.
Fidel V. Ramos
Lumagda sa Proklamasyon Blg. 1041.
Proklamasyon Blg. 1041
Nagtatakda na ang buwan ng wikang Filipino ay Agosto.
Artikulo XIV, Seksyon III
Nagsasabing Tagalog lamang ang wikang opisyal.
Batas Komonwelt Blg. 184
Sa batas na ito ay itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa upang pag-aralan ang mga diyalekto sa Pilipinas na may layuning magpaunlad ng isang wikang pambansa.
Artikulo XIII, Seksyon III
Nagsasabing dalawa ang wikang opisyal: Ingles at Filipino.
Panahon ng Komonwelt
Ito ay ang panahon pagkatapos ng panahon ng mananakop.
Wikang Filingles
Lehitimong wika.
Wika ng Social Media
Ito ay isang klase ng impormal na wika.
Wikang Opisyal
Wikang ginagamit sa gobyerno.
Wikang Panturo
Wikang ang layunin ay magturo.
Wikang Pambansa
Wikang nauunawaan ng lahat.
Ganap na wika
Ito ay ang bagay o wika na mayroon tayo.
Labing-dalawa
Kadalasan, ito ang bilang ng ginagamit na diyalekto.
Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134
Nagsasaad na sa Tagalog ibabatay ang Wikang Pambansa.
Kautusang Pangkagawaran Blg. 22, S. 1987
Ito ay ang pagtatakda sa paggamit ng salitang FILIPINO kailanman tutukuyin ang pambansang wika ng Pilipinas.
Jose E. Romero
Kalihim ng Edukasyon NOON.
Agosto 13, 1959
Petsa at taong nilagdaan ang Kautusang Pangkagawaran Blg. 7.
Arthur Casanova
Tagapangulo sa Komisyon ng Wikang Filipino.
Virgilio Almario
Dating tagapangulo sa Komisyon ng Wikang Filipino.
Language
Symbolic power.
Abecedario
Pinagmulan ng Abakadang Tagalog.
Linggo ng Wika
Pagkilala sa Ama ng Wikang Pambansa, mula ika-13 ng Agosto hanggang ika-19 ng Agosto.
Agosto
Buwan ng Wika.
Manuel L. Quezon
Ama ng Wikang Pambansa.
Purista
Taong nagtatakda ng pamantayan ng paggamit ng wika.
Thomasites
Mga sundalong galing sa barkong Victoria na nagturo sa mga Pilipino ng wikang ingles.
Tagalog
Batayan ng wikang pambansa.
Pilipino
Wikang pambansa.
Ponolohiya
Ang pag-aaral ng ponema.
Morpolohiya
Ang pag-aaral ng morpema.
Letra
Pasalitang simbolo.
Lope K. Santos
Tumulong sa development ng ortograpiya ng Tagalog
Kasunduan sa Biak-na-Bato
Itinalaga na ang magiging wikang opisyal ay Tagalog
Content Words
Pangnilalaman
Conscious
Sadya, namamalayan
Sub-conscious
Hindi sadya, hindi namamalayan
Diskurso
Paraan ng pagpapahayag ng mensahe.
Pangkayarian
Function Words
Multilingguwal
Kakayahang makapagsalita ng maraming lengguwahe ng tuwiran.
Wika
Ito ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura.
Lipunan
Ang laboratoryo ng mananaliksik.
Bilingguwal
Kakayahang makapagsalita ng dalawang lengguwahe ng tuwiran.
Panahon ng Hapon
Umusbong ang wika at panitikan.