Notifications

Natur 1

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

12 Terms
😃 Not studied yet (12)
vilka är kriterier för att något ska räknas som ett liv?
består av celler, har ämnesomsättning, reagerar på sin omgivning, kan föröka sig, behöver energi.
vilka är livets 3 domäner?
Bakterier, Arkéer och eukaryota
vad är en art?
för att kunna tillhöra en art måste de inom arten kunna få barn och barnbarn ihop. avkomman måste vara fertil.
varför delas inte människan in i raser?
För att vi är för lika om man räknar bort etnicitet.
vad är likheterna mellan växtcell och djurcell?
har cellkärna med DNA, har cellmembran, har cellvätska, har mitokondrier, har ribosomer, har lysosomer
vad har växtcellen som inte djurcellen har?
Växtcellen använder sig av solljus för att få energi, är ofta rektangulära
vad har djurcellen som inte växtcellen har?
Djurcellen behöver energi från föda, de är ofta runda.
vad är fotosyntesen?
fotosyntes sker i alla gröna växters kloroplaster. Det är när växter med hjälp av ämnet klorofyll tar upp solenergi, koldioxid och vatten och gör om det till socker/kolhydrater och syre.
vad är cellandning?
förbränning för att utgöra energi. sker i alla levande organismer.
växter är självförsörjande, vad är det med ett annat ord?
Autotrofa, de gör sin energi själva. kallas även producenter.
Djur är icke självförsörjande, vad är det med andra ord?
Heterotrofa, de behöver äta andra organismer. kallas även för konsument.
vad gör destruenter/nedbrytare?
De lever på dött organiskt material. Destruenterna kan vara maskar, svampar, bakterier mm.