Notifications

De Westerse samenleving van ca. 750 tot 1000

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

31 Terms
😃 Not studied yet (31)
Wanneer kwamen de Karolingers aan de macht?
751 - 900
Hoe kwam het dat de macht van de Merovingische koningen afnam?
- weinig veroveringstochten, geen prestige - verarmen
Wanneer was er een afname van macht bij de Merovingische koningen?
Vanaf de 7e eeuw.
Wat gebeurde er in 751?
Karolingers, familie van hofmeiers, op de troon --> steun van de Paus in ruil voor hulp tegen de Langobarden
Wat gebeurde er in 800?
Karel de Grote werd door de paus tot keizer gekroond. Daardoor werd het Frankische Rijk een politieke erfgenaam van het West-Romeinse Rijk.
'Karolingers, familie van hofmeiers, op de troon --> steun van de Paus in ruil voor hulp tegen de Longobarden', Wanneer gebeurde dit?
In 751
'Karel de Grote werd door de paus tot keizer gekroond. Daardoor werd het Frankische Rijk een politieke erfgenaam van het West-Romeinse Rijk.' Wanneer gebeurde dit?
In 800
Wat weet je over de Frankische koning of keizer?
- Hij had alle macht. - Het rijk was zijn persoonlijk bezit - Hij was de opperste bestuurder, rechter en wetgever - Er was geen vaste hoofdstad omdat hij verschillende delen van het rijk in het oog moet houden
Hoe was het rijk ingedeeld?
In gouwen en marken.
Waar liggen de gouwen?
In het midden.
Waar liggen de marken?
Aan het grensgebied.
Wie bestuurde de gouwen?
Een gouwgraaf of hertog.
Wie bestuurde de marken?
Een markgraaf
Wat waren de gouwgraven en de markgraven; en wat deden ze?
De plaatselijke bestuurders; ze voeren de bevelen van de koning uit.
Wie controleerden de plaatselijke bestuurders?
De zendgraven.
Wat deden de zendgraven?
Ze controleerden de plaatselijke bestuurders.
Wat was de rol van de Friezen in handel?
- ze verkopen producten van ambachtslieden + landbouwoverschotten. - ze stichten in onze streken handelsnederzettingen bij monding grote rivieren - verwerven via de Vikingen als tussenpersoon luxegoederen uit het Midden-Oosten en Oost-Romeinse Rijk.
Wat is de relatie tussen de Friezen en de Vikingen?
- dubbelzinnige relatie - drijven handel met elkaar - Friezen nemen deel aan plundertochten van Vikingen - Vikingen plunderen enkele Friese handelsnederzettingen
De abdijen en het koninklijk hof ondergaan een culturele heropleving. Wat gebeurde er zoal?
- geleerden schrijven er boeken - verzamelen klassieke literatuur - onderwijzen 7 vrije kunsten - kunstenaars en bouwmeesters maken nieuwe gebouwen
Welke 7 vrije kunsten onderwijzen ze?
- filosofie - redenaarskunde - literatuur - meetkunde - rekenkunde - muziek - astronomie
Wat waren de beperkingen dat de meeste geleerden en kunstenaars in abdijen en het koninklijk hof leefden?
- buiten het hof en abdijen waren er weinig geleerden en kunstenaars - de 7 vrije kunsten waren maar gedeeltelijk aangeleerd
Wanneer leefde Lodewijk de Vrome?
814 - 840
Waarom valt het Karolingische Rijk uiteen onder Lodewijk de Vrome?
- hij had meer interesse voor godsdienstige zaken - hij verwaarloost het bestuur door weinig oorlog te voeren en de plaatselijke bestuurders weinig te controleren - de contacten waren moeilijk want het wegennet was in slechte staat en het Rijk was uitgestrekt - de zonen van Lodewijk hadden ruzie over de verdeling van het rijk - er waren invallen van de Vikingen en de bevolking werd alleen beschermd door de plaatselijke bestuurders
Wie was Lodewijk de Vrome?
De zoon en opvolger van Karel de Grote.
De plaatselijke bestuurders werden weinig gecontroleerd. Wat was hier het gevolg van?
De plaatselijke bestuurders doen meer en meer hun zin. Ze worden onafhankelijker en maken hunzelf erfelijk.
Wanneer werd het verdrag van Verdun ingesteld?
843
Wat hield het verdrag van Verdun in?
Verdeling van het Frankische Rijk in 3 delen.
Wie kreeg welk deel van het Frankische Rijk?
- West-Francië = Frankrijk --> Karel de Kale - Midden- Francië --> Lotharius (keizer) - Oost-Francië = Duitsland --> Lodewijk de Duitser
Wat gebeurde er met Midden-Francië?
Het Rijk viel uiteen in kleine koninkrijken.
Hoe is Frankrijk ontstaan?
Uit West-Francië.
Hoe is Duitsland ontstaan?
Uit Oost-Francië.