Notifications

Disaster Management

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

20 Terms
😃 Not studied yet (20)
Carter, 1992
dinamikong proseso
Ondiz at Rondito, 2009
gawain na binuo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng kalamidad
Red Cross Disaster Management Manual
ahensiya na may administratibong desisyon
hazard
banta
dalawang uri ng hazard
anthropogenic hazard at natural hazard
anthropogenic hazard
bunga ng tao
natural hazard
dulot ng kalikasan
disaster
mga pangyayari na nagdudulot ng pinsala
vulnerability
kahinaan ng tao, lugar, at imprastraktura
risk
mga pinsala
dalawang uri ng risk
human risk at structural risk
resilience
kakayahan
PDDRM
Philippine Disaster Risk Reduction and Management
CBDRRM
Community-Based Disaster Risk Reduction and Management
layunin ng CBDRRM
paraan upang mga mamamayan ang tutukoy, susuri, tutugon, susubaybay, at tataya sa mga risk
bottom - up approach
mamamayan papuntang sektor ng pamayanan
top - down approach
mula sa nakakataas na ahensiya ng pamahalaan papunta mamamayan
batas
PDRRM
NDRRMC
ahensyang bunga ng pagkakabuo ng PDRRM
CBDRRM
pamamaraan