Notifications

Fil.6 - Ang Aking Aba at Hamak na Tahanan

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

4 Terms
😃 Not studied yet (4)
Nathaniel Hawthorne
- isa sa pinakadakilang Amerikanog manunulat - isinalang noong Hulyo 4, 1804 sa Salem Massachusetts
Salem Witch Trials
- dahilan kung bakit dinagdagan ni Hawthorne ng 'w' sa kaniyalg apelyedo
Young Goodman Brown
- ang pinakamahusay na maikling kuwento ni Nathaniel Hawthorne
The Scarlet Letter
- ang pinakamahusay na nobela ni Nathaniel Hawthorne