Notifications

ang kartkowka prawodopodobnie

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

59 Terms
😃 Not studied yet (59)
sparaliżowany, wykończony/ exhausted
frazzled
upcoming/ zbliżający się
looming
move/ przemknąć
flit
situation full of problems
minefield
repeat
regurgitate
obklejone karteczkami
plastered
to force someone to understand something by repeating it a lot/ wmawiane
hammered
maniakalny
manic
wszystko pod słońcem
all the sth under the sun
wykorzystać już istniejące sieci
utilising pre-existing networks
skok w nieznane
leap into the unknown
wykrzesać energię
muster the energy
balansować na krawędzi, wahać się
teetering on the edge
przestraszyć się
get cold feet
oddychać przez ??
breathe through
wpadki, nieszczęścia
mishaps
czesne
tuition fee
free school for pupils aged 11-18 but you have to do an entrance exam
grammar school
przedszkole
nursery
szkoła ogólnokształcąca
comprehensive school
szkoła państwowa
state school
szkoła z internatem
boarding school
lektury
set books
oblać (egzamin)
to flunk
doktor
phd
magister
master's degree
licencjat
bachelor's degree
zawodówka
vocational school
podstawa programowa
core curriculum
wykształcenie wyższe
tertiary education
zerówka
foundation year
overwhelmed by sth
swimming in sth
practise and improve a skill/ szlifować
brush up on sth
invent sth/ wymyśleć coś
cook up sth
become less serious or upset/ rozchmurzyć się wyluzować się
lighten up
enjoy experiencing sth/ rozkoszować się czymś
lap sth up
try to have enough of sth
summon sth up
collect or accumulate sth/ układać w stos
pile up
take effect/ zacząc działać
kick in
find sth
come by sth
arrange sth in a clear way/ rozstawić coś rozłożyc
set out
happening before sth/ prowadzić do
leading up to
having a problem to deal with/ stawiać czoła
faced with
achieve sth/ osiągnąć zdobywać coś
noch up
adding sth to get it to the level you want
top up
completely and absolutely/ gruntowanie dokładnie
thoroughly
having incalculable monetary, intellectual, or spiritual worth/ bezcenny
invaluable
niezawodny
ever-reliable
in a strong substantial way/ znacząco
substantially
greatly exceeding bounds of reason or moderation/ wygórowany
exorbitant
podejść do czegoś aktywne
take a proactive approach
wyjść ze swojej strefy komfortu
step outside of their comfort zone
zapuścić się dalej
venture further afield
impulsywna decyzja
impulsive decision
odrzucić pomysł
dismiss the idea
mieć zastrzeżenia
have reservations
poważnie coś przemyśleć
give it serious thought
dotrzymać terminów
meet the deadlines
wyróżniać się
stand out from the crowd