Notifications

Angielski strona 4

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

45 Terms
馃槂 Not studied yet (45)
library training
przysposobienie biblioteczne
adult psychology
psychologia cz艂owieka doros艂ego
psychologia kliniczna
clinical psychology
psychologia og贸lna
general psychology
personality psychology
psychologia osobowo艣ci
penitentiary psychology
psychologia penitencjarna
psychology of crime
Psychologia przest臋pczo艣ci
Psychology
psychologia
developmental psychology
psychologia rozwojowa
psychology of individual differences
psychologia r贸偶nic indywidualnych
social psychology
psychologia spo艂eczna
educational psychology
psychologia wychowawcza
educational psychology with elements of social psychology
psychologia wychowawcza z elementami psychologii spo艂ecznej
psychological and pedagogical foundations of work with the unemployed
psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi
psychopathology
psychopatologia
psychotherapy and sociotherapy in care and upbringing
psychoterapia i socjoterapia w pracy opieku艅czo-wychowawczej
Psychotherapy
psychoterapia
psychotherapy in social work
psychoterapia w pracy socjalnej
social rehabilitation of addicts
resocjalizacja uzale偶nie艅
family
rodzina
families with disabled persons
rodzina z osobami niepe艂nosprawnymi
emotional development
rozw贸j emocjonalny
motor development
rozw贸j ruchowy
social development
rozw贸j spo艂eczny
labour market
rynek pracy
diploma seminar
seminarium dyplomowe
sociology of education
socjologia edukacji
sociology of educational microenvironments
socjologia mikrostruktur wychowawczych
sociology
sociologia
sociology of education
socjologia wychowania
sociotherapy
Socjoterapia
special educational needs
specjalne potrzeby edukacyjne
local community
spo艂eczno艣膰 lokalna
system of education
system o艣wiatowy
systems of care
systemy opieki
comparative study of various systems of social and social rehabilitation aid
systemy pomocy spo艂ecznej i resocjalizacyjnej na tle por贸wnawczym
j systems of social rehabilitation prevention
systemy profilaktyki resocjalizacyjnej
art education
Sztuka w edukacji
negotiation techniques
techniki negocjacyjne
information technology
technologia informacyjna
theoretical foundations of vocational guidance
teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego
theoretical foundations of education
teoretyczne podstawy wychowania
theoretical and methodological foundations of self-education processes
teoretyczno-metodyczne podstawy proces贸w autoedukacyjnych
teoria oddzia艂ywa艅 wychowawczych
theory of educational impact
teoria pomocy indywidualnej
theory of individual support