Notifications

paremie prawnicze

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

7 Terms
😃 Not studied yet (7)
lex retro non agit
prawo nie działa wstecz
nullum crimen sine lege
nie ma winy bez prawa
audiatur et altera pars
należy wysłuchać dwóch stron sporu
ignorantia iuris nocet
nieznajomość prawa szkodzi
nemo iudex in causa sua
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
in dubio pro reo
wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego
dura lex, sed lex
twarde prawo, ale prawo