Notifications

Unit 1

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

65 Terms
😃 Not studied yet (65)
abruptly
náhle, neočekávaně
embarrassingly
trapně
spontaneously
spontánně
appraisal
zhodnocení
button battery
knoflíková baterie
bystander
přihlížející
Continuing Professional Development
další profesní rozvoj
job specification
požadavky na pracovní pozici
paramedic
záchranář, zdravotník
rapid response
rychlá pomoc
seizure / fit
záchvat
prodrome / warning sign
varovný příznak
giddy / dizzy
mající závrať
knowt flashcard image
groggy
vrávoravý
traffic-busting
woozy
malátný
come over
přihodit se
dispatch
odeslat, vyslat
faint / pass out
omdlít
free up
uvolnit
instigate
podněcovat
soil / mess / dirty
potřísnit (exkrementy) (náhodně)
wet
pomočit (náhodně)
twitch
škubnout, cuknout
become pale
zblednout
sweat
potit se
profusely
hojně
knowt flashcard image
come to / come round
probrat se, přijít k sobě
leisurely
pomalu
convulsively
křečovitě
drowsy
ospalý, mátožný
knowt flashcard image
syncope / fainting
mdloba
supine / lying flat
na zádech
spasm
křeč
jerk
škubat, trhat (sebou)
vomit
zvracet
be admitted to hospital
být přijat do nemocnice
First Aid Kit (FAK)
lékárnička
knowt flashcard image
fever
horečka
sputum / phlegm
hlen
breathlessness
dušnost
chest pain
bolest na hrudi
myalgia / muscle pain
svalová bolest
haemoptysis
hemoptýza, vykašlávání krve
poisoning
otrava
knowt flashcard image
defibrillator
defibrilátor
run around
pobíhat
full blood count (FBC)
krevní obraz
knowt flashcard image
sample of blood
vzorek krve
haemoglobin
hemoglobin
red blood cells (erythrocytes)
červené krvinky
knowt flashcard image
white blood cells (leukocytes)
bílé krvinky
knowt flashcard image
platelets (thrombocytes)
krevní destičky
knowt flashcard image
erythrocyte sedimentation rate (ESR)
sedimentační rychlost
pernicious anemia
úbytek červených krvinek
palpable
hmatný
bone marrow
kostní dřeň
knowt flashcard image
iron deficiency
nedostatek železa
vibration sense
epikritické čití
mild jaundice
slabá žloutenka
knowt flashcard image
spleen
slezina
knowt flashcard image
leukaemia
leukémie
pallor
bledost
knowt flashcard image
insidious onset
pozvolný nástup
clotting
srážení