Notifications

Unit 1 NL-EN

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

51 Terms
šŸ˜ƒ Not studied yet (51)
berucht
notorious
met een korreltje zout nemen
to take with a grain of salt
aangeven, markeren
to signal
als gevolg daarvan
consequently
betreffen
to concern
genezen
to heal
hoofdfiguur
protagonist
onbereikbaar
unattainable
opleveren, leiden naar
to add up to
samenvallen met
to coincide with
verovering
conquest
wereldrijk
empire
zoektocht
quest
beoogd
intended
echt
genuine
eerder, voorheen
previously
eerstgenoemde
former
grondig
profound
koppig
stubborn
laatstgenoemde
latter
met opzet, opzettelijk
deliberate
om eerlijk te zijn, eerlijk gezegd
frankly
onder de knie krijgen
to master
ongedeerd
unharmed
poging
attempt
slagader
artery
tevoorschijn komen
to emerge
tijdelijk
temporary
verachten
to despise
verlengd
extended
verlengen
to lengthen
decennium, periode, van tien jaar
decade
oproepen, uitlokken
to provoke
steeds meer
increasingly
voorzichting, aarzelend
cautious
aangeven
to indicate
aannemen, veronderstellen
to assume
bevatten
to contain
compleet, geheel
entirely
foutloos, perfect
flawless
gelijkgestemd
like-minded
met betrekking tot
with regard to
natuurkundige
physicist
ondermijnen
to subvert
ondernemer
entrepreneur
ongeacht
regardless of
ongeƫvenaard, ongekend
unprecedented
overtuigend
persuasive
overweging
consideration
stellen
to state
verzetten
to rebel