Notifications

Mitolohiyang Pilipino

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

28 Terms
😃 Not studied yet (28)
Bathala
maykapal ng lahat (god of all)
Idianale
diyosa ng paggawa at mabuting mga gawa (goddess of labor and good deeds)

Dian Masalanta

diyosa ng pagmamahalan, pagsilang, at kapayapaan (goddess of lovers, childbirth, and peace

Anitun Tabu

diyosa ng hangin at ulan (goddess of wind and rain)
Dumakulem
tagapagbantay ng mga bundok (guardian of the mountains)
Libulan
diyos ng buwan (god of the moon and patron god of homosexuality)
Dumangan
diyos ng magandang ani (god of harvest)
Amihan
tagapangalaga ng hangin (deity of the wind)
Aman Sinaya
diyosa ng dagat (goddess of the sea)

Bakunawa

giant sea serpent

Anagolay
diyosa ng nawawalang bagay (goddess of lost things)
Sitan
diyos ng mas mababang mundo (god of the underworld)
Mapulon
diyos ng mga panahon (god of the seasons)
Lakapati
diyosa ng pag-aanak at agrikultura (Hermaphrodite goddess of fertility and agriculture)
Aring Sinukuan
diyos ng araw, buhay, at kamatayan (god of the sun, life, and death)
Apung Malyari
diyosa ng buwan at pinuno ng walong ilog (goddess of the moon and ruler of the eight seas)
Mangechay
dakilang nakatatanda (great elder)
Mayari
diyosa ng buwan (goddess of the moon)
Hanan
diyosa ng umaga (goddess of the morning)
Tala
diyosa ng bituin (goddess of the stars)
Apolaki
diyos ng araw (god of the sun) and patron of warriors
Mangangaway
healer/killer
mansisilat
homewrecker
mangkukulam
the most powerful witch
Hukluban
shapeshifter
Patianak
Tagatanod sa lupa (guardian of earth)
Mamanjig
Tagapangiti sa bata (cheers up children)
Limbang
tagatanod sa kayamanang nasa ilalim ng lupa (guardian of underground treasure)