Notifications

Literatura starověku

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

70 Terms
😃 Not studied yet (70)
hieroglyfy
Egyptské obrázkové písmo
ideogram
znak obrázkového písma vyjadřující myšlenku
piktogram
jednoduchý obrázek vyjadřující zprávu
latinka
písmo, které používáme
klínopis
písmo používané v Mezopotámii
zikkurat
stupňovitá stavba, blíže k bohu - v Mezopotámii
Uruk
městský stát Mezopotámie
Ninive
město v Asýrii, byla zde uložena jedna z verzí Eposu o G.
papyrus
materiál používaný ke psaní v Egyptě
faraon
vládce Egypta
buddhismus
náboženství, nejrozšířenější v Asii
konfucianismus
čínský filozofický směr
taoismus
čínské náboženství/ filozofie
Védy
soubor náboženských textů
Purány
hinduistické sbírky příběhů
sánskrt
indický jazyk
Avesta
perský literární soubor, epické i lyrické texty
Rámájana
indický epos (ne hinduismus)
Životopis Sinuhetův
egyptská autobiografická povídka
Epos o Gilgamešovi
literární památka Asyřanů a Babyloňanů
Knihy mrtvých
egyptské svitky o posmrtném životě
Mahábháráta
nejrozsáhlejší epos světa, indický, purán
Chammurapiho zákoník
Mezopotámie, oko za oko a zub za zub
Enkidu
Gilgamešův přítel
Gilgameš
5. král Uruku, pátral po nesmrtelnosti
Li Po
čínský potulný pěvec, přítel Tu Fu
Tu Fu
čínský básník, přítel Li Pa
Wang Wej
čínský malíř a básník
Zánik starověku
476, 395, 313 n.l.
Zarathuštra
perský prorok
báje
vyprávění popisující vznik světa...
Kniha písní
čínská poezie
Nový zákon
syropalestinské dílo
Hymnus na Slunce
egyptské dílo
žalm
poetická modlitba
Genesis
první starozákonní kniha, stvoření světa a člověka
Exodus
obsahuje desatero přikázání
Knihy prorocké
skupina knih, 15 proroků, např. Jeremiáš
Paňčatantra
indická sbírka bajek
Noe
postava Starého zákona
Ježíš
postava Nového zákona
Ravana
postava Rámájány
Chavava
postava Eposu o Gilgamešovi
jazyky biblických textů
hebrejština, aramejština, řečtina
Tao te ting
základ taoismu, Kanonická kniho o Cestě Tao a Energii Te
volný verš
nesedí do básně, jiný počet slabik, nerýmuje se...
epištola
apoštolský list (dopis), nejznámější autor je apoštol Pavel
Bible
soubor 66 knih
evangelium
text o Ježíši; podle Matouše, Marek, Lukáše a Jana
apoštolové
12 učedníků Ježíše
poetické žánry Starého zákona
hymny, prosby, ódy
prozaické žánry Starého zákona
mýty, ságy, hádanky, přísloví
mastaba
typ kamenné hrobky, Egypt
sfinga
socha ležícího lva s lidskou hlavou
peristyl
nádvoří obehnané sloupovou chodbou
Údolí králů
pohřebiště faraonů
tripitaka
trojí koš, buddhistická kniha
tři koše
kázně, rozprav, vyššího učení
rgvéda
soubor véd
Kálidása
indický básník
Kámasútra
kniha o lidské sexualitě
Bhagavádgíta
posvátná kniha hinduismu
pyramidy v Egyptě
Cheopsova, Džoserova, pyramida v Gíze
umění Egypta
busta Nefertiti, maska Tutanchamona
chrámy v Egyptě
komplex chrámů v Luxoru a Karnaku, v Údolí Králů
umění Mezopotámie
Ištařina brána, visuté zahrady královny Semiramis
Mýtus o Usirovi
egyptské literární dílo
Enuma Eliš
mezopotámský mýtus
zoroastrismus
učení Zarathuštry, dobro a zlo
Učení Ptahhotepovo
egyptská literatura