Notifications

filipino

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

42 Terms
😃 Not studied yet (42)
karunungang bayan
ito ay tinatawag ding kaalamang-bayan na binubuo ng nga salawikain, sawikain, bugtong, palaisipan, kasabihan, at bulong. Karaniwan ang mga ito ay nagmula sa mga Tagalog at hinango sa mahahabang tula.
salawikain
Ito ay nakaugalian nang sabihin at sundin bilang tuntunin ng kagandahang asal n gating mga ninuno na naglalayong mangaral at akayin ang kabataan tungo sa kabutihan.
sawikain
ay mga salita o pahayag na nagtataglay ng talinghaga.
idyoma
other term for sawikain
kasabihan
karaniwang ginagamit sa panunukso o pagpuna ng isang tao.
Bugtong
inilalarawan ang bagay na pinahuhulaan, ito ay nangangailangan ng mabisang pag-iisip
unang (dalawang) linya
nagsisimula sa ilang pamilyar na bagay sa ka- paligiran.
huling (dalawang) linya
linya naman ay nagbibigay ng katangi-tanging katangian ng bagay na binabanggit sa naung linya.
Mga talinghaga
mga suliraning ipinahahayag sa isang metapora o ma- alegoryang wika na nangangailangan ngkatalinuhan at maingat na pagn- inilay-nilay para sa kalutasan.
Mga palaisipan
mga tanong na umaasa sa dulot ng patudyang gamit sa tanong o sagot.
enigma
other term for talinghaga
konumdrum
other term for palaisipan
tugma, sukat, kariktan, talinghaga
Apat na katangian ng tunay na bugtong
pako
nagtago si pedro, labas din ang ulo
atis
ate ko, ate mo, ate ng lahat
saging
Nanganak ang birhen itonago ang lampin
palaisipan
ito ay nasa anyong tuluyan na kalimitang gumigising sa isipan ng mga tao upang bumuo ng isang kalutasan sa isang suliranin.
Bulong
y mga pahayag na may sukat at tugma na kalimitang ginagamit na pangkulam o pangontra sa kulam, engkanto, at masamang espir- itu.
matatalinghagang pahayag
mga pahayag na gumagamit ng mga salita na hindi tuwirang inihahayag ang tunay na kahulugan nito
magdilang anghel
Ang Diyos ay nagsugo ng anghel upang maghatid ng mensahe sa kanyang mga propeta o alagad.
Di-mag-aso ang kalan
Kung magluluto sa kalan, na noon ay ginagamitan ng kahoy, ang kalan ay nag-aaso o umuusok. Kung mahirap ang buhay ng isang tao, walang mailulutong pagkain ang pahayag ay
Buwaya sa katihan
nangangahulugang siya’y ganid, sakim, matakaw sa salapi at kahit na ang kapwa-tao’y nagigipit ay malaki pa rin ang hinihinging patubo sa pautang. Dahil sa wala ang taong ito sa tubig, angkop ang siya’y tawaging
binata
bagong tao
gastador
bulang-gugo
eupemismo
Umiisip ng magagandang salita o pahayag na kilala sa tawag
tula
ay isang uri ng panitikan na pinagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay at malayang paggamit ng mga salita sa iba’t ibang estilo kung saan minsan ay maiksi o mahaba
Paghahambing na Magkatulad
Ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas o pantay na katangian
magka
nangangahulugan din ng kaisahan o pagkakatulad
sing- (sim-/sin-)
nagagamit sa lahat ng uri ng paghahambing na magkatulad
kasing- (kasin-/kasim-)
ang paggamit at kahulugan ay katulad din ng sing, (sin/sim). Pansining kapag ginamit sa pangungusap
magsing
ang pinagtutulad ay napipisan sa paksa ng pangungusap.
ga
nangangahulugan ng gaya, tulad, paris
Paghahambing na Di-magkatulad
Pasahol ang pang-uri kung ang inihahambing ay may mas maliit o mas mababang katangian. Gumagamit ito ng mga salitang tulad ng digaaano, di- totoo, di-lubha o di-gasino.
lalo
nangangahulugan ng pagdaragdag o pagpapahigit sa kulang nakatangian.
di-gasino
tulad ng ginagamit sa paghahambing ng uri o katangian ng mga tao.
di gaano
tulad ng di-gasino subalit sa mga hambingang bagay lamang ginagamit.
di-totoo
nangangahulugan ng pagtawad o pagbabawas sa karaniwang uri. Nagagamit itong pamalit sa di-gasino at-di-gaano.
palamang
Ginagamit ang pahambing na palamang kung ang ikinukumpara ay may mas mataas o nakahihigit na katangian
lalo
Ang diwa ng paghahambing ay magiging kalamangan at hindi kasahulan kung ang sinasamahang pang-uri ay nagpapahayag ng kalakhan, kataasan, kalabisan o kahigtan.
higit/mas
sa sarili nagsasaad ng kalamangan kung ginagamit ito sa paghahambing.
labis
tulad din ng higit o mas
Di-hamak
kung ginagamit ay karaniwang isinusunod sa pang-uri.