Notifications

ajalugu/"vana kord" euroopas

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

11 Terms
😃 Not studied yet (11)
uusaeg
ajalooperiood keskaja lõpust tänapäevani; vahel tähistab see aga kitsamat ajajärku Prantsuse revolutsioonist Esimese maailmasõjani
varauusaeg
uusaja esimene pool, mis kestis maadeavastustest ja reformatsioonist kuni Prantsuse revolutsioonini (u 1500-1800)
lähiaeg
uusaja lõpuosa, mis kestab esimesest maailmasõjast tänapäevani, nimetatakse ka uusimaks ajaks
"vana kord"
keskajast pärit monarhistlik riigikord Euroopas
tuumikperekond
emast, isast ja lastest koosnev perekond
suurpere
perekonna vorm, kus ühe katuse all elavad vanavanemad ja nende täisealised lapsed oma lastega
aadel
eesõigustatud kõrgem seisus
ekstensiivne põllumajandus
maaharimisviis, mis nõuab palju põllumaad ja inimtööjõudu ning kus ei kasutata väetisi ega masinaid
intensiivne põllumajandus
maaharimisviis, mille puhul pööratakse suurt tähelepanu maa parandamisele ja põllu viljakuse tõstmisele ning kasutatakse masinaid
pärisorjus
talupoegade isiklik sõltuvus mõisnikust; seda iseloomustas sunnismaisus, kitsendatud omandiõigus, mõisnike politsei- ja kohtuvõim ning teokohustus
kodanlane
kodanluse hulka kuuluv inimene - keskajal linnaelanike nimetus, uusajal rikas sotsiaalne klass