Notifications

geschiedenis begrippen p.39

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

17 Terms
😃 Not studied yet (17)
manier waarop mensen met eenzelfde geloof of met dezelfde visie op het leven zich organiseren
levensbeschouwelijke organisatie
christelijke instelling van gelovigen, geleid door de paus, bisschoppen ...
kerk
iemand overtuigen om zich bij jouw religie aan te sluiten
bekering
geestelijke die aan het hoofd van een bisdom, een kerkelijk gebied, staat
bisschop
geestelijke leider die aan het hoofd van de Katholieke Kerk staat
paus
manier waarop een samenleving ingericht en bestuurd wordt
bestuurlijke organisatie
territorium, bv. gebied waarover bestuurd wordt
grondgebied
afbakening, bv. scheiding tussen twee gebieden
grens
het uit elkaar vallen van het grondgebied in kleinere stukken
verbrokkeling
staatsvorm waarbij de vorst door erfopvolging wordt aangeduid
monarchie
koning of edelman aan wie een vazal trouw zweert
leenheer
vertrouweling van een leenheer. De vazal kreeg een ambt of grond van de leenheer in ruil voor zijn trouw en diensten
vazal
vertrouwensrelatie tussen een leenheer en een vazal als middel om een rijk te besturen en te verdedigen
vazalliteit
verplaatsing van groepen mensen van de ene naar de andere plaats
migratie
samenleving waarin landbouw en veeteelt de belangrijkste economische sectoren zijn
agrarische samenleving
samenleving waarbij niet alle mensen dezelfde kansen of rechten hebben (bv. standenmaatschappij)
gelaagde samenleving
toestand waarin mensen in de samenleving al dan niet dezelfde kansen en rechten hebben
ongelijkheid