Notifications

angielski słowka

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

Description

menaces to human society i inne

244 Terms
😃 Not studied yet (244)
inseparable
nierozłączny
divine
boski
inhabited
zamieszkany
apprehensive
przerażony
ward off
odpędzić
prophets
prorocy
abounded
obfitujący
petrifying
przerażający
grim
ponury
imminent
nieuchronny
hazards
zagrożenia
toll
żniwa (śmierci)
pursuit
pogoń za czymś
momentum
rozpęd
prevail
dominować
prophecies
przepowiednie
annihilation
unicestwienie
fallacious
nieprawdziwe, fałszywe
haunt
nawiedzać
superstitious
przesądny
unforeseeable
nieprzewidywalny
to a large extent
w dużym stopniu
inclinations
nachylenia
rule out
wykluczać
widespread
szeroko rozpowszechniony
wipe out
zmieść z powierzchni
black plague
dżuma
outset
początek
mortality
śmiertelność
wage
toczyć (wojny)
feasible
możliwy
unscrupulous
bez skrupułów
incapable of
niezdolny do
celestial
niebiańskie
sustainability
podtrzymanie
depict
przedstawiać
on cloud nine
w siódmym niebie
in high spirits
w doskonałym nastroju
keep one's chin up
mieć głowę do góry
as happy as the day is long
wniebowzięty
a long face
być smutnym
look down in the dumps
wyglądać smutno
in a bad mood
w złym nastroju
like a bear with a sore head
zły jak osa
throw a wobbly
stracić panowanie nad sobą
feel done in
czuć się skonanym
a bit under the weather
źle się czuć
on top form
być w szczytowej formie
feel one's head spinning
czuć zawroty głowy
at death's door
u bram śmierci
as fit as a fiddle
zdrów jak ryba
scared stiff
zesztywniały ze strachu
frighten the life out of sm
przestraszyć kogoś na śmierć
shake in one's boots
trząść się ze strachu
scared out of one's wits
umierać ze strachu
jump out of one's shin
omal nie wyskoczyć ze skóry
get carried away
dać się ponieść
keep a cool head
utrzymać zimną krew
take everything as it comes
spokojnie radzić sobie ze wszystkim
things are looking up
sutuacja się poprawia
makes you swell with pride
sprawia że pękasz z dumy
feel on top of the world
być w siódmym niebie
praise for
chwalić za
highly praised
bardzo pochwalony
brilliantly
znakomicie
first-rate
znakomity
top-notch
pierwszorzędny
really on the ball
obeznany
have a way with
mieć do czegoś rękę
have green fingers
mieć ręke do roślin
get the gift of the gab
mieć dar wymowy
head and shoulders above
najlepszy
miles better
najlepszy
streets ahead
być znacznie lepszym
among the best
jeden z najlepszych
among the worst
jeden z najgorszych
out of this world
nie z tej ziemii
highly critical of
niezadowolony
critical
istotny, ważny
won/received critical acclaim
dawać recenzję
in a critical condition
w krytycznym stanie
criticise
krytykować
critically important
bardzo poważny
critically acclaimed
przyjęty krytycznie
critically ill
krytycznie chory
bad run down
ostro krytykować
pich holes
znajdować słabe punkty
absurd
absurdalny, niepoważny
at fault/to blame
winny
the cat's whiskers
pępek świata
the bee's knees
pepek świata
the world's worst
najgorszy na świecie
take the biscuit
przechodzić ludzkie pojęcie
want to have cake and eat it
chcieć wszystkiego bez własnego wkładu
recurring
powtarzający się
dish out
rozdawać
manufacturers
producenci
from nought
od zera
clever stunt
mądry ruch
marshmallow
pianka cukrowa
great gusto
dobra werwa
nibbling
skubanie
too subtle for the common palate
zbyt proste dla podniebienia
leap
skakać
grab
szybko chwytać
concocting
upichcenie, przyrządzenie
bubbling away
kipieć, wrzeć
rushing
szybko biec
slap
uderzyć dłonią, klepnąć
picture
wyobrazić sobie
fudge
krówka
bubbling
bąbelkujące
sweep the world
zdobyć świat
resentful
urażony
pram
wózek
cot
łóżeczko
self-preservation
instynkt samozachowawczy
neighbourhood
dzielnica
adulthood
dorosłość
friendship
przyjaźń
membership
członkostwo
partnership
partnerstwo
relathionship
relacja
curiosity
ciekawość
possibility
możliwość
generosity
hojność
kindness
dobroć
sadness
smutek
awardeness
świadomość
happiness
szczęście
illness
choroba
freedom
wolność
boredom
nuda
wisdom
mądrość
celebration
uroczystości
frustration
frustracja
imagination
wyobraźnia
temptation
pokusa
achivement
osiągnięcie
disappointment
rozczarowanie
excitement
ekscytacja
improvement
poprawa
amazement
zdumienie
anger
gniew
angry
zły
shame
wstyd