Notifications

Fil.7 - Matatalinghagang Pananalita

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

10 Terms
😃 Not studied yet (10)
Matatalinghagang Pananalita
- mga pahayag na di tuwiran o di literal ang kahulugang taglay at sa halip ay may nakakubling mas malalim na kahulugan
Idyoma
- pahayag na karaniwang hango mula sa karanasan ng tao, mga pangyayari sa buhay, at sa paligid, subalit nababalutan ng higit na malalim na kahulugan
Tayutay
- sadyang lumalayo ang nagpapahayag sa karaniwang paraan ng pagsasalita upang higit na mapaganda o mabigyang-halina ang isinusulat o sinasabi
Pagtutulad
- paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga pariralang -katulad ng, -gaya ng, at iba pa
Pagwawangis
- naghahambing tulad ng pagtutulad ngunit hindi ito gumagamit ng pariralang -tulad ng, -gaya ng, at iba pa
Pagmamalabis
- lubhang pinalalabis o pinakukulang ang tunay na kalagayan ng tao, bagay, o pangyayari
Pagbibigay-Katauhan
- pagbibigay-katangian ng isang tao sa isang bagay na walang buhay
Pagpapalit-saklaw
- pagpapahayag sa pamamagitan ng pagbanggit sa bahagi bilang pagtukoy sa kabuoan
Pagtawag
- pakikipag-usap sa karaniwang bagay na malayo o wala naman
Pag-uyam
- pangungutya sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kapuri-puri ngunit kabaligtaran naman ang kahulugan