Notifications

Tarih Midterm 1

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

118 Terms
😃 Not studied yet (118)
Tarım nerede başladı?
Mezopotamya, Nil vadisi-mısır, çin-kuzey ve iç kesim
Ağ kurmanın etkileri nelerdir?
kültürel etkileşim, pazarlar
Örgütlenme neden önemlidir ve sonuçları nelerdir?
Pazarların ne zaman kullanılacağı bilgisi, zanaatta uzmanlaşma; bürokrasi, mesleki uzmanlık, yönetici sınıf böyle ortaya çıkmıştır
Tarım toplumunda köy/kasabaların dezavantajları neler olabilir?
Hayvancılıktan hastalıklar Yağmaya açık Mal mülk paylaşma sıkıntısı
MÖ 4bin köy kasabaların en yoğun olduğu yer / uygarlıkların olduğu yerler
mezopotamya ve mısır
kölelik konseptinin çıkışı
yerleşik yaşam sırasında ödenmeyen borçlar
ilk yönetici sınıf
rahip sınıfı
Mezopotomyada MÖ 4bin yaşam nasıldı
ilk kente geçiş, asma ve hurma önemli besinler, tekerlek icadı, yerleşik ama taş devri, kerpiç evler
MÖ uygarlıkların olmadığı yerlerde neler oluyor?
Japonya'da balıkçılık ve çömlekçilik, Avustralya'nın evcilleştirmeye yatkın bitki ve hayvanları yok(tarımda geri) , Amerika avcı toplayıcı, Rusya'nın güneyi at evcilleşirildi
4.bölüm (Tarım Devri) Askeri
Surların inşası (ahşap), Atın kullanımı, Taş aletler kullanımı
4.bölüm (Tarım Devri) Siyasi
Bürokrasi başlangıcı, Dinsel-siyasal liderlik
4.bölüm (Tarım Devri) Toplumsal
Ataerkil başlangıcı, bürokrasi (sınıf farklılıkları oluşması), Aile ilişkileri (çocuk sayısında artış), Miras kavramı, göçebeden yerleşik yaşama geçiş
4.bölüm (Tarım Devri) Ekonomi
Artı ürün, pazarların kullanılması, tarım, tüketimde vergi maskesi, avcı toplayıcılık ve üretimde artış(tüketimden üretime geçiş)
4.bölüm (Tarım Devri) Kültürel
Farklı diller, pazarların sağladığı etkileşim, Dinlerin kurumsallaşmaya başlaması, Sanatsal faliyetler, tekerlek icadı
Kasaba ile şehir arasındaki fark
İçlerinde olup bitenler/şehirlerde yönetim merkezi var(daha gelişmiş)
Örgütlü devletler mi büyük ölçekli sulama mı çıkmıştır ilk?
Bilinmiyor fakat birbirininin evriminde rol oynandıkları biliniyor
Yazının icadının sonuçları?
Şehirlerin örgütlenmesi, muhasebe, sayılar, sınıfsal ayrımcılık
Mezopotamya'da şehirlerin çoğalması nasıl bir durum ortaya çıkardı?
Şehirler arası rekabet, küçük alan, sınırlı kaynak, fazla insan
Yazı neden icat edildi?
Sümerde muhasebe için
Piktografi
şekiller anlatım
idegrafi
Japon. çin vb. alfabe
Sümerde artı ürün nedir?
Tanrılara hediye için artı ürün tapınaklara getiriliyor, yöneticiler lüks ve şatafatla yaşıyor
Hiyeroglif
Kutsal yazı/ kamu binaları, duvarlar, mezarlar
Hiyeratik
Daha basit, papirüs üzerine yazılıyor, siyah mürekkep yerine is renkli mürekkep yerine bitki ve mineral boyaları
sembollerden yazıya geçiş
Sümerde hızlı yazma ihtiyacı sembolleri basitleştirip çivi yazısını doğurdu
Piramitler nedir
piramitler mezar, sadece firavun ve rahipleri(seçtikleri bazıları da) öbür hayata geöebiliyorlar. MÖ 1200 yılına kadar her firavun için bir piramit
Piramit yapımı neden durdu?
çok fazla yağmalandığı için
Kimler neden piramit yapımında en çok çalışıyor?
Köylüler, firavun için çalışmak gurur meselesi olduğu için
ilk tek tanrılı din
Akheraton sadece güneş tanrısına tapıyor
Mısır'ın coğrafyasının firavunların tanrı olmasının nedeni
Nil nehri'nin tahmin edilebilir olması rahiplerin, firavunların bilgiyi kullanarak tanrıyız demelerine yol + izoleler
kentlerin siyasi yönü
bürokrasi, o da hiyerarşi getirdi
İlk büyük devlet doğuşu
Uruk ve lagaş gibi kentlerin nüfusu 200binlere yükseliyor ve kaynaklar üzerinde anlaşmazlık artıyor. Umma şehri kralı Lugalzagezi(birleştiren anlamına gelen isim) sümer şehirlerini kontrol altına alıyor
artı ürün hangi kavrama denktir
vergi
5.bölüm (Mısır ve Sümer) Askeri
SAVAŞ OLDU, düzenli birlikler(profesyonel değil), atlı savaş birlikleri, büyük/geniş surlar, Mısırın korunaklı bir coğrafyası var(jeolojik askeri)
5.bölüm (Mısır ve Sümer) Siyasi
Rahip/Tanrı krallar, şehir devletleri ve merkezi krallıklar, soyluların kabileleri(bir nevi meclis), Nil nehri üzerinden insanların kontrol edilmesi
5.bölüm (Mısır ve Sümer) Toplum
Sınıflaşma yerleşmiş, hiyerarşi var, mumyalama var(firavun ve rahipler için sadece çünkü herkes layık değil) iş bölümü: muhasebe/katiplik
5.bölüm (Mısır ve Sümer) Ekonomi
Büyük ölçekli sulama, artı ürünlerin firavunda toplanması (vergi), Nil nehrimde ticaret, piramitler(devletin gücü ve zenginliği), maden ticareti (bakır/altın/gümüş)
5.bölüm (Mısır ve Sümer) Kültürel
Hiyerografi, tekerlek-eşek arabası, takvim, geometri, çivi yazısı, piramit, rozet taşı, tek tanrıcılık denenmesi, papirüs
tunç'un kullanılmasının sonuçları
tunç silah üretimini yaygın ve kolay, savaşları arttırmıştır. Tarımda kullanılıyor, ilerleme.
Akad kralı sargon
ilk imparator (sümer kentlerini ele geçirdi)
Yelkenin bulunmasının etkisi
Deniz ticaret ağı oluşturmuştur.
Mısır'ın ticaret ağı konumu
Akdeniz etrafına (bir havuzun etrafındaki kurbağlar)
Lapis lazuli ve fildişi
elitlerin ticaret ağının göstergesi,
fenikeliler
doğu akdeniz/lübnan, çam-sedir ve mor kumaş ticaret ağı. Mezopotamya ve mısır arasında arasında ticaret yapıyorlar.
Fenike kolonisi
Kartaca
Alfabenin etkisi
yazıyı demokratikleştirdi
tunç devri devletler arası geçiş
şehir devletlerinden büyük devletlere geçiş
Tunç devrinde Atlar ve savaş
Atlar savaşta kullanıldığı için aralarında yapay bir seçilim olmuştur. 4 tekerlekten 2 tekerleğe geçiş olmuştur
Tunç devri/mö 3-2bin mısırda büyük atılım neden yapılmıştır?
Nil nehrini kontrol altına almışlardır yelkeninler ve bir sürü ticaret ağı sağladılar (kıbrıs vs.)
Girit - Minos uygarlığı
Mısıra rakip, yün şarap zeytinyağı üretimi yapılıyor ticaret ağı
6.Bölüm (Tunç imparatorluğu) Askeri
Tunç zırhlar|silahlar..., at arabaları (iki tekerlekli) ve süvariler, ok, mızrak
6.Bölüm (Tunç imparatorluğu) Siyasi
Fenike şehir devletleri, Akad kralı Sargon (ilk imparatorluk)
6.Bölüm (Tunç imparatorluğu) Toplumsal
Alfabenin yazıyı demokratikleştirmesi, Mısır'da sınıf farklılıklarının belirgin olması
6.Bölüm (Tunç imparatorluğu) Ekonomik
Deniz ticareti/yelkenin ticaret ağını genişletmesi, Zeytinyağı-Şarap, Kalıplar(Seri üretim), Girit-lapis lazuli, Fenike-sedir KOLONİCİLİK
6.Bölüm (Tunç imparatorluğu) Kültürel
Atların yapay seçilimi, Yelken teknolojisi, Alfabenin etkileşimi arttırması
MÖ 1000 Indus Vadisi
Buğday arpa pirinç pamuk üretimi, sığır, bufalo, koyun, keçi, domuz, fil ve deve evcilleşmesi. Küçük köy kasabalar. Yazı var. Mimari bayındr
MÖ 1000 Çin
Feodel yapılı bir devlet, Deniz ticareti ve tarım teknikleri var. Yazının en eski örneklerini taşır. Şehirler var. Kral mezarları, at ekipmanları.
MÖ 1000 Japonya/Okyanusya
Taş çağındalar daha, avcı toplayıcı, keşifler, balıkçılık
MÖ 1000 Amerika
Avcı toplayıcı, tarım devrimi oluyor, bitkiler evcilleştiriliyor. Mısır ve tatlı patates/Obsidyen ve kakao. Gine domuzu ve lama
MÖ 1000 Afrika
Mısır dışında kayda değer bir oluşum yok, hâlâ taş devrindeler. Sahra altında sorgum ve darı yetiştiriliyor. Çeçe sineği ekonomik yaşamı kötü etkiliyor.
7.Bölüm (Indus,Çin, Japonya, Amerika, Afrika) Askeri
Çin'de At arabaları
7.Bölüm (Indus,Çin, Japonya, Amerika, Afrika) Siyasi
Çinde feodel yapılı devlet, Afrikada mısır dışında kayda değer bir oluşumun olmaması, Indus vadisinde küçük köy/kasaba birimlerinin olması
7.Bölüm (Indus,Çin, Japonya, Amerika, Afrika) Toplumsal
Çin'de kral mezarları olması, Japonya'da avcı-toplayıcı olmaları, Amerika'da ve Indus vadisinde köy-kasaba olması,
7.Bölüm (Indus,Çin, Japonya, Amerika, Afrika) Ekonomik
Indus vadisinde yeni tarım teknikleri olması, mimarı bayındırlıklar olması, hayvancılık olması, buğday ve arpa yetiştirilmesi; Çin'de deniz ticareti olması, yeni tarım teknikleri, ipek yolu; Japonya'da balıkçılık ve avcı toplayıcılık ve sonrasında çiftçilik Amerika'da tarım, opsidyen ve kakao,avcı toplayıcılık; Afrika'da sahra altında sorgun ve darı yetiştirilmesi, çeçe sineğinin kötü etkileri
7.Bölüm (Indus,Çin, Japonya, Amerika, Afrika) Kültürel
Indus vadisinde mimari bayındırlıklar, hayvanların evcilleştirilmesi, halk hamamları, sokaklar kiremit kerpiç; Çin'de at ekipmanları ve yazı, Japonya'da keşifler olması harici çevre ile iletişim yok, Amerika'da gine domuzu ve lama türlerinin evcilleştirilmesi, Afrika'da hâlâ taş devri
Demir cevherden alet yapmak bakır cevherden alet yapmaktan neden daha zordu
Ulaşılması gereken ısı çok yüksek
Demir aletler askeri-ekonomi açıdan nasıl bir etki yaratmıştır?
Çok daha ucuz olduğu için askeriyeyi yaygınlaştırmıştır, askeri bireysel kahramanlıkları çürütmüştür. Tarımı ilerletmiştir.
Yunan kültüründe polis neden önemlidir?
Yurttaşlık kavramı ve şehir devletleri var. Toplumun nasıl idare edileceğine toplum karar veriyor. Düzen için önemli
Helenler kendilerinden olmayanlara barbar diyorlar? Helen olmak dinamikleri nedir? Ya da başka deyişle barbar olmayan kimlerdir.
Yunanca konuşmalı, vatandaşlar: erkek 30 yaşında olmalı, mülk sahibi olmalı. Yunanca konuşmayana barbar diyorlar.
Olimpiyat oyunları yunan kültüründe nasıl bir yere sahiptir?
Herkes kendi polisinin şanı adına yarıştığından ve şöhret ve ün getirdiği için o zamanki insanlar için önemli. Sonrasında ortak takvimin başlangıcına yol açtı
Yunan zaman çizelgesi
ilk minos/miken/aka var, sonra Dor'lar yunan adalarını istila ediyorlar ve miken/aka köleleşitiriyorlar, sonra karanlık çağ
Polis/polisei
kent devletleri, vatandaşların işi toplumu idare etmek
Helen
Yunanlı
Polisler arası ilişkiler
rekabet var, fakat homeros ve olimpiyat gibi ortak değerleri var
MÖ 700-300 Arası Yunan dışı
Minos yok, hitit çökmüş, persler uzakta, mısır kendi hâlinde
Antik Yunan kolonicilik
Anakara çok verimli değil dağlık araziler var o yüzden ege/akdeniz/karadeniz koloniler kuruyor. Özgürlük, dünya çapında ticaret ve bilgi ağı.
Fenike kolonicilik
Fenike şehirleri, kıbrıs ve mısır ile doğu akdeniz ticareti çok canlı.
Çin ve mısır'e kıyasla yunan
kökleri o kadar eskiye gitmiyor, ataya saygı var ama geçmiş bir yük değil. Tanrı krallar yok, rahiplerin kontrolü yok, özgür düşünce üzerinde daha az engel var. İyonya bilim dünyası böyle bir ortamda ortaya çıkıyor
İyonya bilim dünyası
felsefe, mantık, matematik, astronomi, mekanik, doğa bilimleri
Sparta
militarist bir sistem, kadın ön planda
hoplit-falanks
askeri birlik
8.bölüm (Yunan) Askeri
Sparta militarist, Demir tunç dönemin askeri yeteneğini bitirdi savaşı demokratikleştirdi, donanma, düzenli ordular
8.bölüm (Yunan) Siyasi
Demokrasi(Sınırlı), Polis idari yapılandırması
8.bölüm (Yunan) Toplumsal
Kölelik, vatandaşlık (ilkel ve sınırlı)
8.bölüm (Yunan) Ekonomik
Kolonicilik (ticaret ağı), demir sabanlar tarımsal sermayeyi arttırdı, deniz ticareti, köleci üretim tarzı
8.bölüm (Yunan) Kültürel
Felsefenin çıkışı, homeros ve olimpiyat oyunları, iyon bilimi
Roma ve kartaca arasında yüz yıldan fazla süren savaşlar serisinin neden nedir?
Roma'nın kartaca zenginliğini ve ticaretini kıskanması, bunun üzerine batı akdeniz hakimiyetini elinden almaya çalışması
Pax romana ile akdeniz havzasında meydana gelen dönüşüm nasıl açıklanabilir? İstikrarlı yönetim beraberinde neleri getirmiştir?
"Roma Barışı", MÖ 1yy and MÖ 2yy arasında Roma'nın Akdeniz havzasında imparatorluk yönetimini pekiştirmesiyle beraber oluşan istikrarlı dönemde özellikle ekonomide, kent yaşamında ve kültürel alışverişte yaşanan canlanma, Romalılaşm.
Roma uygarlığı mühendislik-mimarlık alanında oldukça yaratıcı ve yenilikçi iksen bilimsel alanda aynı atılım neden yapamamıştır.
Savaşlar, fetihler, yönetim, siyasi ve romalılaştırma öncellik. Mimarlık ve mühendislik görkem ve ihtişam gösteriyor; görkem, ihtişam, büyüklük, pratik yaşam.
German kabileleri Roma sınırlarına neden baskı uyguluyordu, daha önce baş ettiği barbarlar ile bu dönemde Roma neden başa çıkamıyor?
iç çalkantılar: enflasyon, siyasal krizler, askeri problemler, imparatorların değişimleri
Roma'nın pagan dünyasında İsa'nın mesajı neydi, neden Romalılara cazip gelmiştir? Özellikle hangi kesim bu davete ilgi göstermiştir? Neden?
Pagan dininde öbür dünyayla ilgili net bir fikirleri yok. Hristiyanlık öbür dünyanın kapılarını herkese açtığı için fazlasıyla ilgi görüyor. Mülk, güç ve kibir yok. Eşitlikçi. Sade munzevi yaşam. Öbür dünyada yaşam.
Hristiyanlık, Yahudilikten nasıl ayrılmıştır?
"Tanrı'nın Oğlu", dirilip cennette olması, günahlar için can vermesi İsa'nın
Roma siyasal dönemler
Krallık --> Cumhuriyet --> İmparatorluk
Roma'nın hristiyanlığa bu kadar karşı olmasının nedeni?
Hristiyanlık Roma'daki sınıfsal farklılığı, dinsel yapıyı ve toplumun bağlı olduğu siyasi yapıyı bozabilir
Theodosius 380
Roma'nın resmi dini hristiyanlık
Konstantin 313 Milano Fermanı
artık hristiyanlık serbest
Roma'da vatandaşlık
erkek toprak sahipleri
Roma'da yaşayanlar
Köleler/Patriciler/Plebler
Plebler
sıradan halk
Patrici
Roma'nın kurucu/soylu ailelerinden geliyor
Patrici ve Plebler
İkisi de vatandaş fakat bu iki farklı sınıf sürekli tartışma hâlindeler
Senato
Krallık dönemi kurulmuştur, meclis. aristokrasiden oluşuyor. Patricilerden oluşuyor fakat sonradan az da olsa Plebler de giriyor.
Roma imparatorluğa nasıl geçmiştir
Julius Sezar seçildikten sonra haklarını devretmiyor
9.bölüm (Roma) Askeri
Lejyonlar, pön savaşlarında donanma
9.bölüm (Roma) Siyasi
Krallıktan cumhuriyete oradan da imparatorluğa geçiş, Senato ve konsüller, MS 250 sonrası barbar akınlarıyla Roma'nın zayıflaması, Roma'nın fethettiği yerler, Bir başkent var (Konstantin)
9.bölüm (Roma) Toplumsal
Vatandaşlık, patrici/pleb çatışması, hristiyanların zulme uğraması, köleliğin kurumsallaşması, yahudilikte eril tanırdan dolayı kadının geri planda kalması(soy kadından ilerliyor)
9.bölüm (Roma) Ekonomik
Pax Roma canlanan ticaret, Akdeniz ticaretin canlanması
9.bölüm (Roma) Kültürel
Takvim, pax roma bilgi alışverişi, mühendislik/mimarlık faaliyetleri, hristiyanlığın benimsenmesi, doğunun yunanca batının latince konuşması
Roman Yunan ASTEK Benzerlik Askeri
Uzun Mızraklar, donanma, düzenli ordular
Roman Yunan ASTEK Farklılık Askeri
Yunanda Falanks-Hoplit, Romada Lejyonlar
Roman Yunan ASTEK Benzerlik Siyasi
Aristokratik halk meclisi (sınırlı demokrasi)
Roman Yunan ASTEK Farklılık Siyasi
Yunanda Şehir devletleri, polisler, meclis-eklisyon, kolonicilik, Roma'da merkezi imparatorluk, senato, roma yaymacılığı
Roman Yunan ASTEK Benzerlik Toplumsal
kölelik, vatandaşlık-sınıf-barbar uygar farkı
Roman Yunan ASTEK Farkılık Toplumsal
Roma'da Patrici/Pleb ve Hristiyanlığın az da olsa kadını daha ileriye çekmesi
Roman Yunan ASTEK Benzerlik Ekonomik
Deniz ticareti, köleci üretim tarzı
Roman Yunan ASTEK Farklılık Ekonomik
Yunanda kolonicilik ve Akdenizde kısıtlı hakimiyet, Romada Pax-Romana ticareti
Roman Yunan ASTEK Benzerlik Kültürel
Paganizm-tanrısal ortaklık ve olimpiyatlar
Roman Yunan ASTEK Farklılık Kültürel
Yunanda felsefe ve bilimsel gelişme. Roma'da pax romanın bilgi alışverişi, mimarlık mühendislik