Notifications

Lexicon week 2

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

25 Terms
­čśâ Not studied yet (25)
indicatie
aanwijzing
terminaal
in het eindstadium, aan het einde
paradox
schijnbare tegenspraak
polemiek
hevig maatschappelijk debat, heftig dispuut
repressie
onderdrukking, maatregelen tegen een bepaalde groep of beweging
satire
waarin de spot wordt gedreven met, of verontwaardiging wordt geuit over, personen of misstanden
understatement
(ironische) afzwakking
plausibel
waarschijnlijk, geloofwaardig, aannemelijk
prominent (bw.)
opvallend
significant
veelbetekenend
valide
waardevol, geldig, arbeidsgeschikt, aannemelijk
bruuskeren
onheus/grof/onbeleefd behandelen
netelig
lastig
mausoleum
praalgraf
pro forma
voor de vorm
genetisch
erfelijk
remedie
geneesmiddel
vegeteren
leven als een plant
parabel
symbolisch verhaal met een boodschap over de juiste manier van leven
arbitrair
willekeurig
cohesie
samenhang, samenhorigheid (sociaal); wederzijdse aantrekking (natuurkunde bv. moleculen); syntactische samenhang in tekst (taalkunde)
consci├źntieus
zorgvuldig, nauwgezet, gewetensvol
correleren
samenhangen met
tendentieus
vooringenomen, bevooroordeeld
abrupt
opeens, plotseling plaatshebbend