Notifications

woordpakket 1 Nederlands

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

101 Terms
šŸ˜ƒ Not studied yet (101)
aanwenden
aangrijpen, laten gelden
abject
verachtelijk
abominabel
afschuwelijk
abrupt
plotseling
achterhaald
te weten gekomen
acclimatiseren
aan een nieuwe omgeving wennen
accumuleren de accumulatie
opeenstapelen opeenstapeling
accuraat
neuwkeurig
adequaat
geschikt
het additief additioneel
toevoeging
ad hoc
speciaal voor dit doel
affiniteit
verwantschap, aantrekkingskracht
aha-erlebnis
moment waarop je nieuwe inzichten krijgt
alliantie
bondgenootschap
amendement
voorstel voor wetvoorstel te wijzigen
amicaal
vriendschappelijk
analoog
overeenkomstig
anorganisch
niet-levend
anticiperen
vooruit lopen op
apathisch
zonder emoties
arbitrair
willekeurig
artificieel
kunstmatig
auspiciƫn
toezicht
autodidact
leren door zelfstudie
aversie
afkeer
bagatelliseren
minimaliseren
beogen
op het oog hebben, bedoelen
bilateraal
tweezijdig (verdragen)
bonafide
betrouwbaar
bureaucratie
overmaat aan regelende instanties en regelingen
bravoure
durf, dapperheid
causaal
oorzakelijk
cesuur
grens
civiel
burgerlijk
clausule
afzonderlijke bepaling van overeenkomst
coalitie
verbond
cognitief
betrekking op het (leren)kennen
de coherente coherent
samenhang
het colloquium
samenspraak
complementair
aanvullend
compatibel
verenigbaar
competent
bevoegd, bekwaam
compileren de compilatie
bijeenbrengen
concessie
tegemoet komen aan de tegenpartij
conditio sine qua non
noodzakelijke voorwaarde
conform
volgens
de consensus
eensgezindheid
consequent
stelselmatig
consistent
samenhangend
consolideren
hecht en duurzaam maken
consternatie
opschudding
convergeren convergent
samenkomen, samenlopen
controverseel
onderwerp zijnde van een twist
correlatie
wederzijdse relatie
in de aap gelogeerd zijn
in een benarde positie zitten, in de maling genomen
aan banden leggen
in vrijheid beperken, kan niet meer verder uitbreiden
aan de kaak stellen
duidelijk maken dat je iets verkeerd of schandelijk vindt
baat hebben bij iets
ergens voordeel uithalen
iets met argusogen bekijken
iets wantrouwend bekijken
boekdelen spreken
heel duidelijk zijn
dat is geen klein bier
dat is niet niks
je biezen pakken
weggaan
boter op het hoofd hebben
mede schuldig zijn
vechten tegen de bierkaai
het onmogelijke proberen te bereiken
in conclaaf gaan (met iemand)
met mensen afzonderen om in overleg te gaan
ambigu
dubbelzinnig, tweestrijdig
ascetisch
zeer religieus, streng vroom
annalen
jaarboek, archief
het vuur aan de schenen leggen
het iemand moeilijk maken
mateloos
excessief, in hoge mate
paradox
receptief
opnemend
soelaas
steun, verlichting
aversie
afkeer
schaften
eten
occasioneel
af en toe
enigszins
een beetje
intrigeren
boeien, en nieuwsgierig maken
handelsmerk
vast herkenningsteken
als een zwaar van Damocles
dreigend onheil
cocoonen
je terugtrekken binnenshuis om te ontspannen
tunen
het afstellen van een auto of radio
pogoƫn
een moshpit vormen
homerisch
groots, heldhaftig, buitengewoon
risee
persoon die door iedereen bespot wordt
cassant
kritisch, bits, scherp
conformistisch
de neiging hebbend zich aan te passen aan gedrag en opvattingen in een bepaalde groep
suffragette
iemand die strijdt voor de vrouwenrechten, met name voor het vrouwenkiesrecht
aforisme
een korte, bondige uitspraak, vaak niet meer dan Ć©Ć©n zin lang
pedigree
afkomst, stamboon
pendant
een tegenhanger
nazaat
nakomeling
gimmick
iets dat men toevoegt om op te vallen
courant
gebruikelijk
evergreen
klassieker
perversiteit
ontsporing van het gevoelsleven
huichelaar
schijnheilige
epos
heldendicht
repliek
antwoord
register
inschrijvingsboek, naamlijst, goed georganiseerde inhoudsopgave
hypocriet
shij