Notifications

Zeměpis - úvod, historie, vesmír

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

83 Terms
😃 Not studied yet (83)
galaxie
systém hmoty vázán gravitací
Galaxie
nachází se v ní SS
galaxie v Andromedě
nám nejbližší galaxie (2,5mil. ly)
hvězdokupa a její typy
seskupení hvězd (otevřená, kulovitá)
rudý posuv
způsob měření vzdáleností za pomocí vlnění
velký třesk a kdy
vznik vesmíru, 13.8mld
regolit
materiál Měsíce
vázaná rotace
vidíme stále stejnou stranu Měsíce
závěrečná stádia hvězd
neutronová hvězda, bílý trpaslík, černá díra
první přistání na Měsíci
Apollo 11, Neil Armstrong 1969
první vzlet do vesmíru
J. Gagarin, 1961
první družice
sputnik 1, 1957
závěrečné stádium Slunce
rudý obr >> bílý trpaslík
stáří Slunce a jak dlouho bude svítit
4,7mld. dalších 7mld
termonukleární reakce
přeměna lehčích prvků na těžší za vzniku množství energie (H>>He)
meteor
těleso, prolétávajíci atmosférou
meteoroid
tělesa ve vesmíru, menší než planetky
kometa a odkud je
ledové těleso obíhající hvězdy po elipsách, pochází z Kuiperova pásu/Oortova oblaku
Halleyova kometa
nejznámější objevená kometa, perioda 76 let
Plejády
otevřená hvězdokupa
Letní trojúhelník
ze souhvězdí labuť, lyra, orel
D. Livingstone
cestovatel po Africe
Amundsen
první na jižním polu
V. de Gama
cesta do Indie
Magalhaes
první obeplutí Země, 16.století (1519-22)
geosféry
kryosféra, litosféra, biosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra
čím se zabývá geografie
zkoumá změny KS a jejich příčiny
rozdělení krajinné sféry
socioekonomická, fyzickogeografická / regionální, obecná
zástupci geocentrismu
např. Ptolemaios, Aristoteles
zástupci heliocentrismu
např. Kepler, Koperník
K. Kolumbus
"objev" Ameriky, 1492
M. Polo
evropan napříč Asií
hranice KS
horní- ozonová vrstva (25km), dolní- Mohorovičičova plocha(35km) nebo střet litosferických desek a astenosféry (100-250km)
otec geografie
eratosthenos
myšlenka kulaté země
např. Pythagoras, dokázal Aristoteles
obtočnová souhvězdí
celoroční / cirkumpolární (např. Velký vůz, Malý vůz, Kasiopea)
jaký tvar si představujeme, že vesmír má
pavučina
trpasličí planety (příklad)
Pluto, Makemake, Ceres
planetky
Eros, Ida
podle čeho se určuje závěrečné stádium hvězd
jejich hmotnosti
v jakých uskupeních mohou být galaxie
nadkupy, kupy, skupiny
typy mlhovin
temné, difúzní(reflexní, emisní)
rodiště hvězd
emisní mlhoviny
světelný rok vysvětlení
vzdálenost, kterou světlo ve vakuu ujde během 1 pozemského roku (365+1/4)
světelný rok hodnota
ly= 9,5*10 na dvanáctou km
astronomická jednotka vysvětlení
střední vzdálenost Země a Slunce
AU hodnota
AU= 149,5*10 na šestou km
parsek vysvětlení
vzdálenost, při které by astronomická jednotka byla vidět pod úhlem 1´´
parsek hodnota
pc= 3,3ly
slapové jevy
příliv a odliv, ovlivněny Měsícem
Měsíční moře
moře ztuhlé lávy na Měsíci
krátery
prohlubně/ deformace na Měsíci od nárazu cizích těles
měsíční fáze
první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť, nov
rovina, kde se nachází planety
ekliptika
rameno Galaxie, kde je SS
Orion
nejmenší planeta SS
merkur
nejchladnější planeta SS
neptun
nejteplejší planeta SS
venuše (hustá atmosféra, skleníkový efekt)
doba světlého dne na měsíci
14dní
měsíc
přirozená družice planet
souhvězdí
skupiny hvězd připomínající obrazce
hvězda
žhavá koule plynu
rudá planeta
Mars
planety s prstenci
všechny plynné
největší planeta
jupiter
v jaké fázi Měsíce může být zatmění
úplněk
nejbližší hvězda ke slunci
proxima centauri, 4ly
protuberance
výtrysk plazmy slunce
korona
jakoby atmosféra slunce
terestrické planety
kamenné planety
polární záře
setkání slunečního větru a ozonosféry země
nejdokonalejší mapa starověku
ptolemaios
první spatření odvrácené strany Měsíce
20.stol . 30. léta
kdo a kdy objevil, že planety se pohybují po elipsách
Kepler, 17. stol
večernice, jitřenka
lidové pojmenování venuše v zimě a na jaře
kde je pás asteroidů
mezi marsem a jupiterem
fáze měsíce při zatmění slunce
nov
teplota slunce na povrchu
+-5500 °C
zenit
bod na obloze přímo nad pozorovatelem
nadir
bod na obloze přímo pod pozorovatelem
jak dlouhý je jeden den na měsíci
29,5 dne
siderický měsíc
v závislosti na nekonečně vzdálené hvězdě 27+1/3 dne
synodický měsíc
od úplňku k úplňku 29,5 dne