Notifications

Hakbang sa pagbuo ng CBDRRM plan

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

31 Terms
😃 Not studied yet (31)
apat na yugto
disaster prevention and mitigation disaster preparedness disaster response disaster rehabilitation and recovery
apat na pagtataya
hazard assessment vulnerability assessment capacity assessment risk assessment
hazard assessment
pagsusuri sa lawak, sakop at pinsala
proseso sa pagsasagawa ng hazard assessment
hazard mapping at timeline of events
hazard mapping
mapa ng mga lugar
timeline of events
balangkas ng mga nakaraang pangyayari
vulnerability assessment
pagtataya ng kahinaan
tatlong kategorya
pisikal o materyal sosyal o panlipunan pag-uugali
pisikal o materyal
kakulangang pinansyal at likas na yaman
sosyal o panlipunan
kawalan ng kakayahan na tugunan o hadlangan ng pamahalaan
pag - uugali
kalagayan ng paniniwala o gawi na nakakahadlang sa pagiging ligtas
sinusuri sa vulnerability assessment
element at risk people at risk location of people at risk
element - at - risk
lahat ng elemento sa lipunan
people - at - risk
taong maaaring maapektuhan
location - of - people - at - risk
lokasyon ng mga tao na itinuturing na may mataas na antas na makaranas ng panganib
capacity assessment
pagsusuri ng kakayahan ng komunidad
risk assessment
naglalayong mabawasan ang malubhang epekto
dalawang kategorya ng mitigation
structural mitigation non structural mitigation
structural mitigation
paghahandang ginagawa sa pisikal na kaanyuan
non - structural mitigation
paghahanda ng pamahalaan
disaster preparedness
paghahandang ginagawa ng mga mamamayan
tatlong pangunahing layunin ng paghanda sa kalamidad
to inform to advise to instruct
to inform
magbigay ng kaalaman
to advise
magbigay impormasyon tungkol sa gawain para sa proteksyon
to instruct
magbigay ng hakbang na dapat gawin
disaster response
tinataya kung gano kalawak ang pinsalang dulot
tatlong assessment ng disaster response
needs assessment damage assessment loss assessment
needs assessment
pangunahing pangangailangan
damage assessment
bahagya o pangkalahatang pagkasira ng mga ari-arian
loss assessment
pangmatagalang pagkawala
disaster rehabilitation and recovery
panunumbalik sa dating kaayusan