Notifications

Samhällskunskap - Riksdag, regering, region och kommun

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

13 Terms
😃 Not studied yet (13)
Riksdagen
Godkänner Budgeten, Utser statsministern, Stiftar lagar, Kontrollerar regeringen
knowt flashcard image
regeringen
styr landet, består av alla ministrarna och deras departement
Regioner
Ansvarar för sjukvård och kollektivtrafiken. Finns 21 regioner.
kommun
I Sverige finns 290 sådana. De ansvarar t.ex för bostäder som ska byggas, skolorna, vägar, bibliotek och vattenledningar.
Propositioner
Förslag från regeringen till riksdagen
Motioner
Förslag från en riksdagsledamot till riksdagen
Utskott
Riksdagens arbetsgrupper som lämnar betänkande till lagförslag.
Departementet
Specialiserade på olika områden. Sysslar med frågor som har med det området att göra. På dessa jobbar vanliga tjänstemän, inte politiker.
Oppositionen
Kallas de partier som förlorat i valet och som inte får bilda regering
Överskott
När inkomsterna är större än utgifterna
Underskott
När utgifterna är större än inkomsterna
Kommunfullmäktige
Kommunens riksdag
Nämnd
Har ansvar för olika delar av kommunpolitiken.