Notifications

EVU Advanced 1-30

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

Description

875 Terms
😃 Not studied yet (875)
£30k
30.000 pond
a dog's life
een rotleven, zwaar leven
a drink on the house
drankje van het huis
a household name
naam die iedereen kent
AA
AA
AA
ANWB
abhorrence
afschuw
abhorrent
afschuwelijk
academic journal
wetenschappelijk tijdschrift
achievement
prestatie
acknowledge
erkennen
acronym
acroniem
AD
na Christus
additive-free
zonder toevoegingen
adjacent to
grenzend aan
adjoin
grenzen aan
advertisement
advertentie
affection
genegenheid
affectionate
aanhankelijk
affectionate
genegen
AFK
even weg
age-related
gerelateerd aan de leeftijd
ahead of your time
je tijd vooruit
AIDS
AIDS
alcoholic
alcoholverslaafd(e)
all mod cons
met alle voorzieningen
all the rage
in de mode
ally
bondgenoot
aloof
afstandelijk
altruistic
altruïstisch
amber
amber
amiability
beminnelijkheid
amiable
beminnelijk
an item
een stelletje
annotated
met notities
anthology
bloemlezing
antipathy
antipathie
antisocial hours
werktijden waardoor je geen sociaal leven hebt
appease
sussen, verzoenen
applicant
sollicitant
approachable
makkelijk contact mee te maken
artistic
artistiek
asap
zsm
assess
beoordelen
assignment
opdracht
astute
scherpzinnig
at a ripe old age
op gevorderde leeftijd
autonomous
zelfstandig
averse to
tegen
aversion
weerzin, weerstand
avoidable
vermijdbaar
award
prijs
baggy
ruimzittend
bash
drankfeestje
BC
voor Christus
be at death's door
bijna dood zijn
be hand in glove with someone
een hechte werkrelatie met iemand hebben
be inclined to
neigen
be into something
iets heel leuk vinden en vaak doen
be on your last legs
aan het eind van je leven zijn
bedridden
bedlegerig
bedsit
slaap- en woonkamer in één
bedtime reading
leuk boek om in bed te lezen
behind our backs
achter onze rug
bequeath
nalaten
bequest
nalatenschap
besotted with
gek op iemand
better-off
beter bedeeld
bid
bieding
bidder
bieder
biodegradable
biologisch afbreekbaar
bite your nails
op je nagels bijten
black tie (white tie)
formeel feest met strikte dresscode
bland
flauw, smakeloos
bliss
gelukzaligheid
blissful
gelukzalig
blissfully happy
supergelukkig
blissfully ignorant
helemaal van niets wetend
blissfully unaware
totaal niets in de gaten hebben
bomb
mislukken
booze-up
drankfeestje
born leader
geboren leider
bosom friends
boezemvrienden
brand loyalty
merktrouw
brash
onbezonnen
break down
uitgaan (v.e. relatie)
break out
uitbreken
breakout
uitbraak (uit een gevangenis)
breathalyser
blaastest
breathalyser
blaastest
breathtaking
adembenemend
bring a bottle
een fles wijn meenemen
broad-minded
ruimdenkend
broken home
een gezin dat gescheiden is
brunch
brunch
brusque
snel en onbeleefd
BTW
BTW
buddy
maat
bully
pesten
bullying
pestgedrag
bumpy relationship
relatie met regelmatige tegenslagen
burial
begrafenis
bury
begraven
bury yourself in your books
met je neus in de boeken gaan
business partner
zakenpartner
Caesarean section
keizersnede
calcium-rich
rijk aan calcium
calorie-conscious
goed op je calorieen letten
can't put down
kan het niet neerleggen
capital assets
kapitaal
career-minded
bezig met zijn/haar carrière
carry out research
onderzoek doen
casual acquaintance
vage kennis
casual clothes
casual
catch on
steeds populairder worden
ch
cv
challenging
uitdagend
charming
charmant
chauvinistic
chauvinistisch
chilling
ijzingwekkend
chronicle
kroniek
chummy
zich gedragend alsof ze hele goede vrienden zijn; kameraadschappelijk
Chunnel
Kanaaltunnel
claimant
iemand die een verzekeringsclaim indient
clamped
een wielklem krijgen
class-conscious
bewust van klasseverschillen
clench your fist
je vuist ballen
climb the career ladder
de carrièreladder beklimmen
cliquey
als een groepje de hele tijd samen is en anderen buitensluit
cloak-and-dagger
geheim
clock in/clock out
in- en uitchecken op je werk
close bond
hechte band
close-knit
hecht
clubbing
uitgaan naar een club
clumsy
onhandig
coin a new word
verzinnen
cold-calling
onaangekondigd bellen
colleague
collega
colleague
collega
colourful
kleurrijk
commiserate
medeleven tonen
community-led
geleid door de gemeenschap
compelling
meeslepend
compendium
compendium
composition
korte essay-achtige tekst
comprehensive school
scholengemeenschap
compulsive reading
je blijft erin lezen, boeiend
conceited
verwaand
conceive
verwekken