Notifications

Moeilijke woorden

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

20 Terms
😃 Not studied yet (20)
enigma
raadsel, mysterie
zelden
bijna nooit
empathie
inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen
kopiist
iemand die in de Middeleeuwen een handschrift overschreef, zodat er een kopie ontstond
antropologie
wetenschap die de mens en zijn eigenschappen bestudeert
connotatie
gevoelswaarde (van een woord); bijbetekenis
conservatief
gericht op het behoud van de bestaande maatschappelijke toestanden, tegen verandering zijn
catastrofe
grote ramp
draconisch
heel streng
tolerant
verdraagzaam
chronisch
voortdurend, aanhoudend, het blijft duren.
anachronisme
persoon of zaak die niet in een bepaald tijdvak thuishoort
frauderen
bedrog plegen
frequent
vaak, veel
decennium
periode van 10 jaar
aantijging
beschuldiging
genuanceerd
met oog voor de verschillende kanten van een vraagstuk, niet rechtlijnig en niet zwart-wit
dilemma
moeilijke keuze tussen twee dingen
citaat
letterlijke weergave van wat iemand heeft gezegd
corrigeren
verbeteren, nakijken, iemand op zijn plaats zetten