Notifications

Lektion 3 - Przestępstwa i wykroczenia

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

34 Terms
😃 Not studied yet (34)
der Diab
złodziej
der Diebstahl
kradzież
einbrechen in
włamywać się do
der Einbruch
włamanie
fliehen
uciekać
jemanden angreifen
atakować kogoś
jemanden bestehlen
okradać kogoś
jemanden ermorden
mordować kogoś
jemanden festnehmen
zatrzymywać kogoś (policja)
jemanden mit etwas bedrohen
grozić komuś czymś
jemanden überfallen
napadać na kogoś
jemanden verfolgen
ścigać kogoś
jemanden verhaften
aresztować kogoś
jemanden verständigen
zawiadamiać kogoś
der Mord
morderstwo
das Opfer
ofiara
der Räuber
bandyta, rabuś
stehlen
kraść
der Täter
sprawca
der Überfall
napad
die Waffe
broń
um Hilfe rufen
wołać o pomoc
die Polizei verständigen
zawiadamiać policję
jemanden mit der Waffe bedrohen
grozić komuś bronią
in die Wohnung / ins Auto einbrechen
włamywać się do mieszkania/samochodu
Geld / ein Auto stehlen
kraść pieniądze/samochód
jemanden / eine Bank / ein Geschäft überfallen
napadać na kogoś/bank/sklep
den Täter verfolgen
ścigać sprawcę
dem Opfer helfen
pomagać ofierze
den Täter festnehmen
zatrzymywać sprawcę
den Fall untersuchen
badać sprawę, okoliczności
töten
zabijać
klauen
zwędzić, ukraść, buchnąć (slang)
Drogenhandel
handel narkotykami