Notifications

Défi 2

0.0(0) Reviews
Report Flashcard set
Export flashcards

Learn

learn

Flashcards

flashcards

Spaced Repetition

spaced repetition

Practice Test

exam

Matching Game

exam

Tags

Description

français exam

95 Terms
😃 Not studied yet (95)

une alimentation

een voeding

un bocal

een bokaal

une boite à œufs

een eierdoos

une consommation

een verbruik, een consumptie

des déchets

afval

un dentifrice

een tandpasta

l’écologie

de ecologie, het milieu

un emballage

een verpakking

l’environment

het milieu

une espèce menacée

een bedreigde diersoort

une lessive

een wasmiddel

l’oxygène

de zuurstof

la planète

de planeet, de aarde

la pollution

de vervuiling

une poubelle

een vuilnisbak

un producteur

een producent

un produit d’entretien

een onderhoudsproduct

un produit de saison

een seizoensproduct

un progrès

een vooruitgang

le réchauffement climatique

de opwarming van de aarde

la Terre

de aarde

bon marché

goedkoop

écologiste

milieubewust

local, locale, locaux

lokaal, uit de omgeving

pollué, polluée

vervuild

recyclable

recycleerbaar

réutilisable

herbruikbaar

bannir

(ver)bannen

consommer

verbruiken, consumeren

diminuer

verminderen, verlagen

partager

delen

protéger

beschermen

réduire

verminderen

s’inquiéter

zich zorgen maken

trier

sorteren

apporter sa pierre (à l’édifice)

zijn steentje bijdragen

faire peur (à quelqu’un)

(iemand) bang maken

fait maison, faite maison

huisgemaakt

jeter par terre

op de grond gooien

laisser couler l’eau

het water laten lopen

à cause de

door, ten gevolg van, omwille van

vu que

aangezien, omdat

un aliment

een voedingsmiddel

un avis

een advies, een mening

un bilan sanguin

een bloedonderzoek

une carence

een (voedings)tekort

la chair

het vlees (niet ‘viande’)

une conviction

een overtuiging

la digestion

de spijsvertering

les droits des animaux

de dierenrechten

une habitude alimentaire

een voedingsgewoonte

un régime

een (omnivoor) dieet

les droits des animaux

de dierenrechten

une habitude alimentaire

een voedingsgewoonte

un régime (omnivore)

een (omnivoor) dieet

une resource en eau

een watervoorraad

un végétarien, une végétarienne

een vegetariër

le végétarisme

het vegetarisme

équilibré, équilibrée

evenwichtig

annoncer

aankondigen

lutter (pour/contre)

strijden (voor/tegen)

proposer

voorstellen

se nourrir de

zich voeden met

se passer de

missen, het zonder doen

avoir de l’empathie pour

meevoelen met

prendre du poids

aankomen (in gewicht)

sauter le pas

de sprong wagen

du jour au lendemain

plots, van de ene dag op de andere

une épicerie

een kruidenierszaak

un gérant, une gérante

een winkeluitbater, winkeluitbaatster

une grande surface

een supermarkt

une lame LED

een LED-lamp

des pâtes

deegwaren, pasta

un poids

een gewicht

un produit d’hygiène

een verzorgingsproduct

un récipient

een kom, een bokaal

un robinet

een (water)kraan

un sachet en papier

een papieren zak

le tri

het sorteren

élevé, élevée

hoog, verhoogd

exorbitant, exorbitante

buitensporig

préemballé, préemballée

voorverpakt

solide

in vaste vorm

vierge

splinternieuw

conseiller

aanraden

éteindre

uitschakelen

gaspiller

verspillen

rendre

maken

séparer

scheiden

vendre en gros

aan groothandel doen

couper le courant

de stroom uitschakelen

faire la vaisselle

de afwas doen

faire le tri

sorteren

fermer le robinet

de kraan dichtdraaien

autrefois

vroeger