Notifications

INNE 4 Samhälle och politik

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

114 Terms
😃 Not studied yet (114)
Omyndig, -t, -a / minderårig, -t, -a
alaikäinen
ett initiativ 5
aloite
ta IV initiativ
tehdä aloite
demokrati, -n
demokratia
demokratisk, -t, -a
demokraattinen
riksdag, -en
eduskunta
representera I
edustaa
en representant 3
edustaja
en kandidat 3
ehdokas
kandidera I / ställa II upp
asettua ehdolle
levnadsstandard, -en
elintaso
en majoritet 3
enemmistö
Europeiska unionen
Euroopan unioni
en europaparlamentariker 5
europarlamentaarikko
förvaltning, -en
hallinto
en regering 2
hallitus (valtion)
välfärd -en / välstånd -et
hyvinvointi
ett välfärdssamhälle 4
hyvinvointiyhteiskunta
en styrelse 3
johtokunta, hallitus
offentlig, -t, -a
julkinen
en organisation 3
järjestö
en medlem 2
jäsen
vara IV för något
kannattaa jotakin
en anhängare 5
kannattaja
väljarstöd, -et
kannatus
ett folk 5
kansa
en medborgare 5
kansalainen
ett medborgarinitiativ 5
kansalaisaloite
en medborgarorganisation 3
kansalaisjärjestö
en medborgarrörelse 3
kansalaisliike
en riksdagsledamot 3
kansanedustaja
stadsfullmäktige
kaupunginvaltuusto
en stadsfullmäktigeledamot 3
kaupunginvaltuutettu
ett möte 4
kokous
en kommun 3
kunta
kommunal, -t, -a
kunnallinen
kommunfullmäktige
kunnanvaltuusto
muta I
lahjoa
en lag 2
laki
laglig -t -a
laillinen
lagstiftning, -en
lainsäädäntö
stifta i lagar
säätää lakeja
en nämnd 3
lautakunta
en demonstration 3
mielenosoitus
demonstrera I
osoittaa mieltään
en åsikt 3
mielipide
en opinion 3
mielipide (yleinen)
en opinionsmätning 2
mielipidemittaus
en minister 2
ministeri
ungdomsfullmäktige
nuorisovaltuusto
höger, -n
oikeisto
en rättighet 3
oikeus
ha IV rätt till något
olla oikeus johonkin
opposition, -en
oppositio
delta IV i något
osallistua johonkin
engagera i sig i/för något
osallistua johonkin, olla kiinnostunut jostakin
deltagange, -t / engagemang, -et
osallistuminen
ta IV ställning till något
ottaa kantaa johonkin
politik, -en
politiikka
en politiker 5
poliitikko
politisk, -t, -a
poliittinen
inrikespolitik, -en
sisäpolitiikka
utrikespolitik
ulkopolitiikka
borgerlig, -t, -a
porvarillinen
en ordförande 5
puheenjohtaja
ett parti 3
puolue
en partiledare 5
puoluejohtaja
en statsminister 2
pääministeri (Pohjoismaissa)
ett beslut 5
päätös
fatta i beslut
päättää, tehdä päätös
en beslutsfattare 5
päättäjä
beslustsfattande, -t
päätöksenteko
republik, -en
tasavalta
myndig, -t, -a
täysi-ikäinen
ett val 5
vaalit
ett riksdagsval 5
eduskuntavaalit
ett kommunalval 5
kuntavaalit
en valmaskin 3 / en valkompass 3
vaalikone
ett vallöfte 4
vaalilupaus
påverka I något
vaikuttaa johonkin
påverkande -t
vaikuttaminen
inflytande, -t
vaikutusvalta
inflytelserik, -t, -a
vaikutusvaltainen
ett utskott 5
valiokunta
makt, -en
valta
en makthavare 5
vallanpitäjä
ett rike 4
valtakunta
en stat 3
valtio
statlig, -t, -a
valtiollinen
liberal, -t, -a
vapaamielinen
vänster, -n
vasemmisto
vara IV emot något / motsätta iv sig något
vastustaa jotakin
en motståndare 5
vastustaja
en plikt 3, en skyldighet 3
velvollisuus
en myndighet 3
viranomainen
en tjänsteman 5
virkamies
en minoritet 3
vähemmistö
debattera I
väitellä
en debatt 3
väittely
en förening 2
yhdistys
ett samhälle 4
yhteiskunta
samhällelig, -t, -a
yhteiskunnallinen
ett samfund 5
yhteisö
rösta I på något
äänestää jotakuta
rösta I blankt
äänestää tyhjää
en omröstning 2
äänestys
en förhandsröstning 2
ennakkoäänestys
en folkomröstning 2
kansanäänestys
en röstsedel 2
äänestyslippu
en väljare 5
äänestäjä
en röst 3
ääni
en röstmagnet 3
ääniharava
rösträtt, -en
äänioikeus
röstberättigad, -at, -ade
äänioikeutettu