Notifications

Egypt

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

52 Terms
😃 Not studied yet (52)
starověký Egypt
severní Afrika, delta Nilu a Nil- tvarem kopíruje Nil
dolní Egypt (u delty) a horní Egypt
těžba (stříbro a zlato) a řemeslo
závlahové zemědělství
využití záplav Nilu pro pěstování např. sladkého ovoce (datle, fíky)
obchod
vývoz barevných látek a keramiky
egyptská společnost
1) faraon (vtělený bůh), 2) královští úředníci (správci krajů, vezír) , 3)kněží, 4) vojenští hodnostáři, 5) řemeslníci, obchodníci a otroci
nóm
územně správní jednotka, včele správci krajů
vezír
nejvyšší královský úředník, spravuje pokladnu, dozoruje státní stavby
písaři
jediní vzdělaní, ovládají psaní
kněží
správa duchovního života, oporou panovníka (uklidňují lid), jako jediní vykonávají náboženské obřady (mumifikaci, rituály)
zemědělci
nejpočetnější, obdělávali státem přidělenou půdu
otroci
nesvobodní a nesvéprávní
Neolit a Chalkolit
období Egypta bez faraona
archaické období
Egypt nevytváří jednotný stát- Dolní (delta Nilu)= zemědělství, Horní (střední tok Nilu)= pastevnictví
vesnická občina
po rozpadu malých rodin, v čele např. náčelník nebo člen aristokracie, nárůst majetkové nerovnosti
faraon Meni
sjednotitel Egypta a první faraon, královským městem se stává Memfis
Údolí králů
skalní hrobky faraonů a mocných šlechticů
Džoserova pyramida
stupňovitá pyramida, nejstarší
Cheopsova pyramida
největší pyramida
polyteistické náboženství
bůh nebes= Re, víra v posmrtný život, vládce podsvětí=Usíres
zánik staré říse
oslabený panovnický centralismus (nárůst moci správců nómů)
Vesét
novým královským městem ve Střední říši
faraon Mentuhotep II.
znovusjednotitel Horního a Dolního Egypta, expanze do Libye a Núbie
vládcovy zdi
severní část města, k obraně
bigamie panovníků
mnohoženství, nástupnické spory
spoluvladař
panovník vybírá syna, který nastoupí po něm
zánik střední říše
průnik kmene Hyksósů, ti ničili Egyptskou kulturu
faraon Ahmós I.
faraon nové říše, svrženo panství Hyksósů
královna Hatšepsovet
vláda do 15. st. př. n. l., původně královnou být neměla= vládne jako vegentka
faraon Thutmos III.
syn královny Hatšepsovet, snaha o expanzi
regentská vláda
dočasná vláda dokud nastávající panovník nedospěje
faraon Amenhotep IV. (Achnaton)
snaha o monoteistické náboženství, bůh slunce Aton, město Acheataton, politicky nevýrazný= silná opozice
faraon Tutanchamon
syn Achnatona, sladší panovník, zemřel mladý, **1992** objev jeho nevykradené hrobky (mumie a šperky)
Howard Carter
Objevitel hrobky Tutanchamona
Tutanchamonova kletba
za nevysvětlitelných událostí umírá část Carterovy výpravy
Luxor
pohřebiště panovníků
faraon Ramesse II.
bitva u Kadeše= uzavřena nejstarší mírová smlouva, Ramesse uzavírá sňatek k s dcerou Chetitského krále
zánik nové říse
postupný úpadek, nájezdy mořských kmenů
město Sais
nové město v pozdní říši, politické centrum
mumifikace
způsob, jak zachovat tělo mrtvého v neporušeném stavu, bůh mumifikace Anubis, řád bohyně Maat (podmínky pro vstup do pomrt. života)
antropomorfní podoba boha
lidská podoba
zoomorfní podoba boha
zvířecí podoba
hieroglyfy
nejstarší typ písma, rozluštěno J.F. Champollion (Rossettská deska)
hieratické písmo
písmo využíváno pro úřední spisy
démotické písmo
písmo využíváno kněžími, špatně čitelné
Texty pyramid, Kniha mrtvých
knihy pro mrtvé, tesány do kamene a zapisovány na papyrus
kalendář
rozdělení roku na 365 dní
umění
postavy ze 3/4, výrazy bez emocí, nelze poznat pohlaví, znázornění bohů a panovníků nebo prostých egypťanů při práci
polychromie soch
detaily na výzdobě nebo oděvu, =barevné sochy
sfingy
stavby/sochy s lvím tělem a lidskou hlavou
zádušní chrámy
poslední rozloučení, doprovod mrtvého do posmrt. života
části zádušního chrámu
pylon (nádvoří)= loučení s rodinou, hypostylový sál= hlavní prostor, vložení do hrobky či pyramidy
příklady Egyptského umění
Sfinga v Gíze, nástěnná malba v Luxoru, zádušní chrám královny Hatšepsut