Notifications

EEU5

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

119 Terms
ūüėÉ Not studied yet (119)
acostarse (ue)
lefekszik
la actividad
tevékenység
la actualidad
jelenkor, aktualit√°s, idŇĎszerŇĪs√©g
afeitarse
borotv√°lkozik
afirmar
állít
a menudo ~ con frecuencia ~ frecuentemente
gyakran (3)
amistoso/a
bar√°ts√°gos
el anuncio
hirdetés, reklám
aparecer (aparezco, apareces...)
megjelenik
¬ŅA qu√© se dedica?
Mivel foglalkozik? Mi a foglalkoz√°sa? Minek szenteli mag√°t?
a veces
n√©ha, olykor, idŇĎnk√©nt
ba√Īar
f√ľrdet
ba√Īarse
f√ľrdik
casi
majdnem, szinte
casi nunca
szinte soha
casi siempre
szinte mindig, majdnem mindig
cenar
vacsor√°zik
el Centro de Investigaciones Sociológicas
Társadalomkutató Központ (Intézet)
comentar
hozz√°fŇĪz vmit, mond
comer
eszik, ebédel
la comida r√°pida
gyorsétel
comprobar (ue)
ellenŇĎriz, megbizonyosodik vmirŇĎl
el concurso
vet√©lkedŇĎ, verseny
completar los espacios vacíos
kieg√©sz√≠ti az √ľres helyeket
¬ŅCon qu√© frecuencia?
Milyen gyakran?
contar (ue)
mesélni, számolni
el contenido
tartalom
el correo electrónico
elektronikus levél (email)
correspondiente
megfelelŇĎ
creer
hisz (gondol)
curioso/a
kíváncsi, furcsa, érdekes
el dato
adat
de tres a siete veces por semana/a la semana
hetente háromtól hétszer
de vez en cuando ~ a veces
n√©ha, olykor-olykor, idŇĎnk√©nt (2)
dedicar a
szentel vminek
dedicarse a
foglalkozik vmivel, szenteli mag√°t vminek
deportivo/a
sportos, sport-
desayunar
reggelizik
el desayuno
reggeli
despertarse (ie)
felébred
el/la detective
nyomozó
dise√Īar la programaci√≥n
megtervezi a programokat (programok idŇĎbeoszt√°s√°t)
dormir la siesta
szieszt√°zik
ducharse
zuhanyozik
la emisora de radio
rádióadó
emitir
sug√°roz, kibocs√°t (pl. g√°zt)
en cada momento
minden pillanatban, folyamatosan
el entretenimiento ~ la diversión
szórakozás (2)
la entrevista
interj√ļ
¡Escríbeme!
√ćrj nekem!
escuchar
hallgat
la estadística
statisztika
explicar
elmagyar√°z
el fragmento
részlet
el h√°bito ~ la costumbre
szok√°s (2)
habitualmente
szok√°s szerint, rendszerint
el hogar
otthon
el humor
kedv, hangulat
la imagen, las im√°genes
kép
incluir (incluyo, incluyes, incluye, incluimos, incluís, incluyen)
mag√°ba foglal
el individuo
egyén, személy
interesarle
érdekli vmi
la investigación
kutat√°s, nyomoz√°s
ir de compras
shoppingolni megy
lavarse la mano/la cara/los dientes
megmossa a kezét/arcát/fogát
levantar
felemel
levantarse
felkel, fel√°ll
llegar a la universidad
megérkezik az egyetemre
Lleva tres cuartos de hora hablando por teléfono.
Háromnegyed órája beszél telefonon.
llevarse la comida
ebédet visz magával
local
helyi
maquillarse
sminkel, kisminkeli mag√°t
m√°s de la mitad de
több mint a fele vminek
la mayoría
a többség
mientras que
amíg... addig
la mitad de
vminek a fele
monótono/a
monoton, egyhang√ļ
el motivo principal
a fŇĎ ok
la noticia
hír
la onda
hull√°m
optar por
dönt vmi mellett, választ vmit
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Eg√©szs√©g√ľgyi Vil√°gszervezet (WHO)
el partido
m√©rkŇĎz√©s
pasar el día
(el)tölti a napot
peinar
f√©s√ľl
peinarse
f√©s√ľlk√∂dik
pensar (ie) en
gondol vkire/vmire
ponerse una prenda de vestir
felvesz egy ruhadarabot
por ciento (%)
százalék
por encima de
vmi fölött, vmi fölé, vmit meghaladó mértékben
pr√°cticamente
gyakorlatilag
el presente de indicativo
kijelentŇĎ m√≥d jelen idŇĎ
el programa
program, mŇĪsor
el programa informativo/a
h√≠rmŇĪsor
quitarse
levetkŇĎzik, levesz vmit
quitarse una prenda de vestir
levesz egy ruhadarabot
la radio
rádió
r√°pido/a
gyors, gyorsan
realizar una actividad
egy tevékenységet végez
recoger (-jo)
√∂sszeszed, √∂sszegyŇĪjt
relacionado/a con
vmivel kapcsolatos
el reportaje
riport
revelar
felfed
siempre
mindig
sociológico/a
társadalmi, szociológiai
soler (ue)
szokott
el sue√Īo
√°lom, √°lmoss√°g
sugerir (ie)
javasol
la tabla
t√°bl√°zat
tener en cuenta
figyelembe vesz
la tertulia
gyŇĪl√©s, √∂sszej√∂vetel
el tiempo recomendado
aj√°nlott idŇĎtartam
tocar
megérint, hangszeren játszik
tomar el autob√ļs
buszra sz√°ll
tomar el biberón
cumiból iszik
tomar un desayuno ligero
k√∂nnyŇĪ reggelit fogyasz
tratar de
sz√≥l vmirŇĎl
vestir (i)
öltöztet
vestirse (i)
felöltözik