Notifications

Inför test - Kemi

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam
68 Terms
😃 Not studied yet (68)
Oxidjon
Syre
Sulfatjon
Svavel
Nitridjon
Kväve
Fosfidjon
Fosfor
Frätande
knowt flashcard image
Gas under tryck
knowt flashcard image
Oxiderande
knowt flashcard image
Explosiv
knowt flashcard image
Brandfarlig
knowt flashcard image
Miljöfarlig
knowt flashcard image
Giftig
knowt flashcard image
Hälsofarlig
knowt flashcard image
Skadlig
knowt flashcard image
Peleusboll
knowt flashcard image
E-kolv
knowt flashcard image
Provrör
knowt flashcard image
Urglas
knowt flashcard image
Mätglas
knowt flashcard image
Bägare
Vad är detta?
knowt flashcard image
Byrett
knowt flashcard image
Vollpipett
knowt flashcard image
Flaskborste
knowt flashcard image
Pipett
knowt flashcard image
Spatel
knowt flashcard image
Degel
knowt flashcard image
Degeltång
knowt flashcard image
Mortel med pistill
knowt flashcard image
Tratt
knowt flashcard image
Stativ
knowt flashcard image
Stativmuff
knowt flashcard image
Bunsenbrännare
knowt flashcard image
Mätkolv
knowt flashcard image
HCl
Saltsyra
H2SO4
Svavelsyra
HNO3
Salpetersyra
H2CO3
Kolsyra
H3PO4
Fosforsyra
Cl-
Kloridjon
SO42-
Sulfatjon
NO3-
Nitratjon
CO32-
Karbonatjon
PO43-
Fosfatjon
Smältning
Fast - flytande
Avdunstning / kokning
Flytande - gas
Kondensering
Gas - flytande
Frysning
Flytande - fast
Sublimering
Fast - gas
Sublimering
Gas - fast
Hydroxidjon
OH-
Vätesulfatjon
HSO4-
Vätekarbonatjon
HCO3-
Divätefosfatjon
H2PO4-
Ammoniumjon
NH4+
Legering
En fast lösning av två eller flera metaller. Tex brons, mässing eller rostfritt stål.
Reaktant
Det ämne/de ämnen som finns från början i en kemisk reaktion.
Produkt
Det ämne/de ämnen som bildas i en kemisk reaktion.
Joniseringsenergi
Den energi som krävs för att separera en elektron från atomen och därmed göra en atom positivt laddad.
Exciterad atom
En atom som har en eller flera elektroner som har förflyttats till ett högre energitillstånd.
Elektronegativitet
En atoms förmåga att attrahera andra atomers elektroner.
Universella massenheten
1u
Alkalimetaller
Grundämnena i grupp 1 (utom väte). Mycket reaktiva. Ingår ofta i jonföreningar.
Alkaliska jordartsmetaller
Grundämnena i grupp 2. Ingår ofta i jonföreningar.
Övergångsmetall
Ämnena i grupp 3-12 i periodiska systemet. De kan ofta bilda stabila joner med olika laddningar.
Halogen
Grundämne i grupp 17. Har 7 valenselektroner och reagerar gärna med metaller från grupp 1 eller 2 för att bilda jonföreningar.
Formelmassa
Massan av en formelenhet av en kemisk förening.
Mol
Mängdord som används för att ange antal atomer eller molekyer.
Substansmängd
Storhet som används för att ange mängden atomer eller molekyler, mäts i enheten mol.
Molmassa
Storhet som anger hur många gram en mol av ett ämne väger