Notifications

Begrippen cursus middeleeuwse samenleving 476-750

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

14 Terms
😃 Not studied yet (14)
legioenen
Eenheid van soldaten in het Romeins leger (5000 à 6000 soldaten).
soldatenkeizers
Keizers die als voormalig generaals tussen 235 en 284 n.Chr. relatief kort na elkaar door hun legers op de troon gezet werden, maar weer verdwenen als zij hun oorlogen niet wonnen of de legers niet goed verzorgden.
tenure
Lap grond met een hoeve (mansus) waarop horige boeren woonden.
mansus
Andere naam voor een hoeve dat stond op een tenure, waar horige boeren woonden.
erfelijk koningschap
Koningschap dat door de kinderen van de koning wordt geërfd.
volksverhuizingen
Grote verplaatsing van Germaanse stammen vanuit Oost-Europa naar West-Europa (in de 4e en 5e eeuw n.C.).
monotheïsme
Het geloof in één God.
polytheïsme
Het geloof in meerdere goden.
horige
Boer die gebonden is aan het domein waar hij een akker heeft. Hij krijgt het land, maar moet het bewerken en belastingen in natura betalen.
gewoonterecht
Recht waarvan de verschillende regels worden gevormd door de traditie en mondeling worden doorgegeven.
christendom
Geloof in God en de goddelijke kracht van zijn zoon Jezus Christus.
bekeren
Iemand over laten gaan naar een andere godsdienst.
gesloten economie
In dit soort economie dienen de opbrengsten van het domein vrijwel hoofdzakelijk voor de eigen behoeften van de bewoners.
christianiseren
Een volk of gebied bekeren tot het christendom.