Notifications

Eukaryota

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

Description

Biologie

70 Terms
😃 Not studied yet (70)
eukaryota
organizmy tvořeny eukaryotickou buňkou (živočichové, rostliny a houby), DNA uloženo v jádře (pravé jádro), dodnes nevíme jak vznikla
podoby eukaryotické buňky
živočišná, rostlinná, buňka hub
buněčná stěna
drží tvar buňky (mechanické držení tvaru), ochrana před patogeny, většina prokaryotických, rostlinných a buněk hub (NE u živočichů)
rostlinná buněčná stěna
zákl. st. kámen=celuloza (polysacharid), zpevňuje, obsahuje Kutin (Kutikulum)= je vodoodpudivá
organická sloučenina rostlinné buněčné stěny
=impregnace, lignin (dřevnatění rostlinné buňky)
anorganická sloučenina rostlinné buněčné stěny
=inkrustace, CaCO3 (stonky přesliček)
buněčná stěna hub
zákl. stavebním kamenem je Chitin (polysacharid)
cytoplazmatická membrána
tekutina, stejná jako u prokaryot, projdou malé nepolární sloučeniny (např. malé molekuly kyslíku), těžko projde glukoza
obsah cytoplazmatické membrány
fosfolipidy (hlavička a mastné kyseliny, bílkoviny
fosfolipid
základ cytoplazmatické membrány, dvě vrstvy, hlavička (hydrofilní=propouští), mastné kyseliny (hydrofobní=zadržují vodu)
selektivně permeabilní
=výběrově polopropustná, cytoplazmatická membrána
bílkoviny v cytoplazmatické membráně
transportéry, to, co by normálně neprošlo, přenese, polární nebo elektricky nabité sloučetiny
kanál (u bílkoviny)
dvě bílkoviny se oddálí a umožní přenos látky
přenašeč (u bílkoviny)
"tunel" v bílkovině, umožnuje přepravu látky do buňky
obsah buněčného jádra
jaderný obal, jadérko, jaderné póly (mezery mezi póry), chromatin (vnitřní hmota), jaderná membrána s póry
chromatin
polotekutá hmota tvořena molekulami DNA a Histony (tečky)
chromozom
DNA obtočeno okolo Histonu, slouží k efektivnější manipulaci s DNA
jadérko
ovlivňuje činnost ribozomu, nemusí být přítomno
funkce jádra
množení buňky= generativní, řídí veškeré procesy= vegetativní
Endoplazmatické retikulum
továrna a distribuční síť pro buňku (přeprava chemických sloučenin), navzájem propojené kanálky, měchýřky a trubičky
drsné endoplazmatické retikulum
ribozomy, tvorba a přeprava bílkovin
hladké endoplazmatické retikulum
tvorba sacharidů a lipidů
Golgiho aparát
umožňuje přepravu sloučenin po buňce i do buňky, navazuje na ER, přeprava ve váčcích, co se oddělují a dorůstají
Ribozomy
tvorba bílkovin, ve všech typech eukaryotických buněk
proteinosyntéza
tvorba bílkovin, k ribozomům
vakuola
skladiště buňky, zásobárna vody, cukrů (zásoby), barviv i odpadních látek, může měnit svoji velikost, mladé buňky jich mají mnoho, starší jednu vyplňující většinu buňky
turgor
tlak, který vakuola tvoří na ostatní organely a tím je i vytlačuje
organely rostlinné buňky
cytoplazmatická membrána, VAKUOLA, cytoplazma, endoplazmatické retikulum, lyzozomy, ribozomy, jádro, mitochondrie, golgiho aparát, BUNĚČNÁ STĚNA, CHLOROPLAST (11)
organely živočišné buňky
endoplazmatické retikulum, jádro, ribozomy, golgiho aparát, cytoplazmatická membrána, mitochondrie, lyzozomy, bičík (9)
semiautonomní organely
organely, co se částečně dělí samy, nezávisle na jádře, uvnitř DNA, byly pohlceny buňkou, mitochondrie a chloroplast
endosymbióza
pohlcení, vznik mitochondrie a chloroplastů
mitochondrie
elektrárna buňky, vyrábí energii pomocí štěpení cukrů (glukoza), vznik pohlcením aerobní buňky, umí si sama vyrábět bílkoviny
obsah mitochondrie
2 membrány (vnitřní je původní, vnější vznik po pohlcení), Matrix (vnitřní prostor), DNA, Kristy (vlnky vnitřní membrány, kopečky), ribozomy (na výrobu bílkoviny)
chloroplast
důležitý při procesu fotosyntézy= přeměna chloroplastů na chromoplast, karoten a leukoplasty, pouze u rostlinné buňky
primární endosymbióza
vznik chloroplastu, pohlcení sinicí
obsah chloroplastu
vnější a vnitřní membrána, stroma (vnitřní prostor), ribozomy, molekuly DNA, granum (obsahuje chlorofyl)- poskládané grany= thylakoidy
cytoskelet
buněčná kostra, vnitřní opora, systém bílkovinových vláken (= mikrotubulů, mikrofilament a středních filament)
obsah cytoskeletu
mikrotubuly (nejsilnější), mikrofilamenta (nejtenčí), střední filamenta (střední a neměnný)
mikrotubuly
nejsilnější část, tubulin (= trubičky, na jedné straně se odbourávají a na druhé dorůstají), přeprava sloučetin, účastní s jaderného dělení, jejich přeměnou vzniká bičík
centrozom
centrum růstu mikrotubulů
mikrofilamenta
nejtenčí vlákna, tvořena kulovitým proteinem aktinem, na jedné straně dorůstá, na druhé mizí, účastní se dělení živočišných buněk
střední filamenta
střední velikost vláken, neměnný a stabilní, stabilizuje polohu organel, lešení buňky
cytoplazma
výplň buňky
buněčný cyklus
cyklus života buňky, M,G1,S,G2
G1 fáze
růstová fáze, žádná změna v jádře, buňka roste i její organely (kromě jádra)
G0 fáze
Z G1 mohou buňky jít do odpočinkové fáze, buňka se nevyvíjí a nepokračuje v cyklu, (např. buňky jádra oční čočky nebo mozkové (neurony))
kontrolní bod (checkpoint)
kontrola, zda-li má buňka vše potřebné do další fáze, pokud se naruší a jdou do fáze S bez přípravy může vzniknout řada mutací (např. rakovina)
S fáze
replikace DNA, z 1 chromatidového chromozomu jsou 2
G2 fáze
příprava na dělení , z mikrotubulu jde dělící vřeténko (produkce enzymů nutné k mitóze)
M fáze
fáze jaderného dělení, po něm- proces cytokineze
cytokineze
proces dělení (po M fázi)

mitóza

jaderné dělení

fáze mitózy

profáze, metafáze, anafáze, telofáze, cytokineze

profáze

  1. spirilizace- DNA se namotává na histomy (vznik chromozomů), 2) vznik dělícího vřeténka z centriol, 3) rozpad jaderného obalu

metafáze

chromozomy se srovnají do ekvatoriální roviny

anafáze

vlivem zkracování mikrotubulů dochází k odtržení chromatid chromozomů (k opačným pólům)

telofáze

  1. rekonstrukce dvou jaderných obalů, 2) dekondezace chromozomů na chromatin, 3) rozpad dělícího vřeténka

cytokineze

poslední část mitózy a samotné rozdvojení buněk, u živočichů vznikne kontraktilní aparát (lehčí- bez buněčné stěny), u rostlin jdou z Golgiho aparátu váčky a přepravuje se celulóza

funkce cytoplaz. mem. v prostředí

sprostředkovatel látkové výměny mezi buňkou a vnějším prostředím

aktivní transport

transport probíhá za dodání energie, ta je pro něj potřebná, spotřeba energie v podobě molekul ATP, z nízké do vysoké koncentrace

pasivní transport

transport je samovolný, není třeba energie, osmoźa a difúze

pasivní transport difúzí

volné pronikání molekul z místa s vysokou do nízké koncentrace, pro přepravu plynů a hydrofóbních látek

usnadněná difúze

trasport zrychlen kanály a přenašeči, kanály jsou nehybné (pouze se otevírají) a přenašeče se překlápí

pasivní transport osmózou

volné pronikání molekul z místa o nízké koncentraci do vysoké (voda z cyt. mem.)

osmotické jevy

isotonické prostředí, hypertonické prostředí a hypotonické prostředí

isotonické prostředí

prostředí se stejnou koncentrací jako cyt. mem.

hypertonické prostředí

prostředí s koncentrovanějšími soli a minerály, buňka bude vodu ztrácet, rostlinná buňka zůstane tvarem stejná (cytoplazma se oddělí od stěny), živočišná buňka se scvrkne=Plazmorýza

pumpy

bílkoviny s funkcí aktivního transportu v cyt. mem.

apoptóza

typ prgramované buněčné smrti, u živočichů a rostlin, degradace cytoskeletu a změna tvaru cyt. mem.

nekróza

smrt buněk a tkání, následek nevratného poškození buněk (vakuolizace=nafouknutí)