Notifications

Du woordjes

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam
179 Terms
­čśâ Not studied yet (179)
das Amt
het ambt, de functie/ het ministerie
das Sozialamt
de (gemeentelijke) sociale dienst
angeben
opgeven/aangeven
die Angabe
het gegeven/ de opgave
die Aufgabe
de taak/ de opgave
angreifen
aanvallen
der Angriff
de aanval
die Anlage
de aanleg/ de installatie/ de belegging/ de bijlage
die Anlagen
het plantsoen
der Anla├č
de aanleiding
die Anleitung
de handleiding, de instructie
ansagen
aankondigen, omroepen
der Ansager, die Ansagerin
de omroeper, de omroepster
moderieren
presenteren (radio/tv)
die Ansicht
de mening
die Aussicht
het (voor)uitzicht
voraussichtlich
vermoedelijk
die Belastung
de belasting, de last
die Steuer(n)
de belasting(en)
das Steuer
het roer, het stuur
beleben
doen opleven
belebt
druk
erleben
beleven, meemaken
sich beleben
levendiger worden, opfleuren
das Erlebnis
de belevenis
die Erlebnisse
de lotgevallen
nach Belieben
naar (eigen) goeddunken
beliebig
willekeurig
beliebt
populair, geliefd
bellen
blaffen
klingeln, schellen
bellen
anrufen
opbellen, telefoneren
sich bem├╝hen
moeite doen, z'n best doen
die Bem├╝hungen
de pogingen, de moeite
sich k├╝mmern um
sich bemoeien met
drohen (+3)
dreigen
die Drohung
het dreigement
bedrohlich
dreigend (gevaarlijk)
der Duft
de geur
duften
geuren
dufte
prima, tof
dunkel
donker
dunkeln
donker worden
d├╝ster
duister (somber)
finster
duister, onheilspellend
die Finsternis, die Dunkelheit
het donker
durchbringen, verschwenden
verkwisten, verspillen
verbringen
doorbrengen
durchfallen
zakken
durchkommen
slagen
der Durchschnitt
de doorsnee, het gemiddelde
durchschnittlich, im Schnitt
gemiddeld
endg├╝ltig
definitief, voorgoed
entfernen
verwijderen
entfernt
ver, verwijderd
die Entfernung
de afstand
weit
wijd, ver
(sich) entscheiden
beslissen, een besluit nemen
die Entscheidung
de beslissing
sich entschlie├čen, beschlie├čen
besluiten
der Entschlu├č
het besluit
entsetzt sein
ontdaan (ontzet) zijn
das Entsetzen
de ontzetting
entstellen
misvormen
entsprechen (+3)
beantwoorden aan, overeenstemmen met
entsprechend (bijv. nm)
passend
entsprechend (+3)
overeenkomstig
entt├Ąuschen
teleurstellen
die Entt├Ąuschung
de teleurstelling
das Ereignis
de gebeurtenis
sich ereignen
gebeuren
fesseln
boeien
fesselnd
boeiend, spannend
flink
vlug, rap
t├╝chtig
flink/ bekwaam
folgern
concluderen
die Folgerung
de conclusie
folgerichtig
consequent
fordern
eisen
f├Ârdern
steunen, stimuleren
bef├Ârdern
bevorderen/ vervoeren
die Forderung
de eis
die Bef├Ârderung
de bevordering/ het vervoer
der Fortschritt
de vooruitgang, de vordering
fortschrittlich
vooruitstrevend
die Frage
de vraag, de kwestie
in Frage stellen
in twijfel trekken
gehen
gaan, lopen
begehen
begaan/ vieren
vorgehen
optreden/ gebeuren
der Geiz
de gierigheid
der Geizhals
die gierigaard
der Ehrgeiz
de eerzucht
geizig
gierig
gierig
gulzig
gelingen
lukken
mi├čgelingen
mislukken
genehmigen
inwilligen, goedkeuren
die Genehmigung
de vergunning, de goedkeuring
billigen
goedkeuren
mi├čbilligen
afkeuren
gen├╝gen (+3)
voldoende zijn/ voldoen aan
gen├╝gend
voldoende
die Geschichte
de geschiedenis, het verhaal
die Erz├Ąhlung
het verhaal (de vertelling)
der Grund
de grond/ de reden
gr├╝nden
stichten, oprichten
gr├╝ndlich
grondig
begr├╝nden
motiveren
der Grundsatz
het principe
grunds├Ątzlich, im Prinzip
principieel
das Guthaben
het tegoed
hervorgehen
voortkomen/ blijken
hervorheben
de nadruk leggen op
hervorragen
uisteken (boven)
hiesig
hier ter plaatse, alhier
dortig
daar ter plaatse, aldaar
die Hinsicht
het opzicht
hinsichtlich (+2), im Hinblick auf (+4)
met het oog op
der Hinweis
de aanwijzing, de tip
hinweizen auf (+4)
wijzen op
das Hoch
het hogedrukgebeid
das Tief
het lagedrukgebied, de depressie
die Hochzeit
de bruiloft
die Ehe
het huwelijk
heiraten
trouwen
verheiratet sein
getrouwd zijn
die Trauung
de huwelijksinzegening
der Kreis
de kring/ de cirkel
der Zirkel
de passer
der Kreisverkehr
het verkeer op een rotonde
der Kreislauf
de bloedsomloop
der Kr├╝ppel
de invalide
der/die Behinderte
de gehandicapte
behindert
gehandicapt
der Kunde
de klant
die Kunde
het bericht
sich erkundigen
informeren
k├╝ndigen
opzeggen
entlassen
ontslaan
der Kurs
de koers/ de cursus
meistern
overwinnen, de baas worden
meisterhaft
meesterlijk
die Meisterschaft
het kampioenschap
die Menge
de menigte, de hoeveelheid
eine Menge
een heleboel
sich merken
onthouden
das Merkmal
het kenmerk
der Mief
de stank
miefen
stinken
mies
beroerd, miserabel
die Miete
de huur
mieten
huren
das Wohngeld
de huursubsidie
nicht das mindeste
helemaal niets
mindestens
ten minste
der Mindestlohn
het minimumloon
mischen
mengen
sich mischen in (+4)
zich bemoeien met
Mi├čtrauen hegen
wantrouwen koesteren
nach und nach
langzamerhand
nach wie vor
nog altijd
nachher
straks, later
nachahmen
nabootsen
die Nachahmung
de nabootsing, de namaak
die Nachbarschaft
de buurt (de buren)
die N├Ąhe
de nabijheid, de buurt
nachfragen
informeren
die Nachfrage
de vraag (naar een product)
die Nachricht
het bericht
die Nachrichten
het nieuws (radio, tv)
der Bericht
het verslag
berichten
berichten
berichtigen
verbeteren
benachrichtigen
op de hoogte brengen
sich n├Ąhren
zich voeden
ern├Ąhren
voeden/ onderhouden
sich ern├Ąhren von
leven van
der N├Ąhrboden
de voedingsbodem