Notifications

Fil.3 - Tula at Elemento Nito

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

18 Terms
😃 Not studied yet (18)
Tula
- akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guniguni, pinararating sa ating damdamin, at ipinahahayag sa pananalitang may angking kariktan o aliw-iw
Tugma
- pare-pareho o halos magkakasintunog na dulum-pantig ng bawat taludtod ng tula
Tugmang Patinig
- tugmang salita na nagtatapos sa iisang patinig o may pare-pareho ring bigkas = a, e-j, o-u
Malumay at Mabilis
- walang impit
Malumi at Maragsa
- may impit
Malumay
- ikalawa/huli ang diin - patinig/katinig
Malumi
- ikalawa/huli ang diin na may impit sa dulo - patinig - paiwa (à)
Mabilis
- tuloy-tuloy, dulo ang diin - patinig/katinig - pahilis (á)
Maragsa
- tuloy-tuloy, dulo ang diin na may impit sa dulo - patinig - pakupya (ȃ)
Tugmang Katinig
- tugmang salita na nagtatapos sa katinig
Tugmang Malakas
- b, k, d, g, p, s, t
Tugmang Mahina
- l, m, n, ng, r, w, y
Sukat
- bulang ng pantig sa bawat taludtod ng saknong - karaniwang labindalawa, labing-anim, labingwalong pantig
Sesura
- saglit na tigil sa ikaanim o sa kalagitnaan ng taludtod
Saknong
- pagpapangkat ng mga taludtod o linya ng tula
Larawang-Diwa
- salitang binabanggit sa tulang nag-iiwan ng larawan sa isipan ng mambabasa
Simbolismo
- bagay na ginamit sa tulang may kinakatawang mensahe
Kariktan
- tulang pilimpili ang mga salita, kataga - nag-iiwan ng impresyon sa mambabasa