Notifications

Jorda vi lever på (Vulkaner og lignende)

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

Description

Geografi SF1

46 Terms
😃 Not studied yet (46)
De 4 forskjellige "lagene" til jorda
Jordskorpa, Mantelen, Ytre kjernen og Indre kjernen
I hvor mange (hoved/store)plater er jorda delt opp?
7 Plater (tektoniske plater)
Hvor tykk er jordskorpa?
5-8km
Hvor mye flytter platene på seg?
Flytter seg ca. 2cm pr. år
Hvor er de letteste bergartene
øverst, oppå jordskorpa
Hvor tykk er mantelen
2900-3000km
Hvor er litosfæren?
Jordskorpa + ytterste del av mantelen (ned til 100km)
Astenosfæren
Under litosfæren, vanligvis 75-300km under jordens overflate
Plastisk
Langsomme mantelstrømmer (ikke helt flytende eller fast)
Hvor tykk er kjernen
3500 km tykk
Hvor tykk er ytre kjernen
2300 km
I hvilken tilstandsform er bergarter i ytre kjernen
flytende
i hvilken form er bergarter i indre kjernen
Fast (pga. trykket)
Hvor tykk er indre kjernen
1200 km
De tre måtene tektoniske plater kan røres på
gli mellom hverandre, kollidere med hverandre og spre seg fra hverandre
Hva handlet teorien til Albert Wegener om?
At alle kontinentene var et sammensattkontinent (pangea), men det ble delt opp på grunn av de tektoniske platene.
hva var beviset til wegeners teori?
Alle kontinentene passet sammen, litt som et puslespill. Det var fosiler og samme bergarter på to forskjellige kontinenter, måtte ha vært rett ved siden hverandre for at det skulle gå ann.
Hvorfor ble ikke teorien til Wegener gjenkent mye?
Det er på grunn av at Wegener egentlig ikke hadde et bevis/det var ikke mye nok.
BP står for
Before present
knowt flashcard image
Hva er dette her?
Havbunnsspredning
Forklar mantelstrømmer
1. Ekstra varm magma stiger opp mot jordskorpenes underside. 2. Magma spres ut til sidene og avkjøles. 3. Platene beveger seg i samme retning som strømmene under.
knowt flashcard image
havbunnsplater
Tektoniske plater under et hav
Kontinentalplate
Platene under land/kontinenter
Hva skjer når to havbunnsplater møtes?
Skapes vulkanske øybuer, jordskjelv/tsunamier (platene samler opp trykk til det blir for mye og trykket slippes opp), skaper dyphavsgrop
Eksempel på en dybhavsgrop
Japan
Hva skjer når en havbunnsplate møter en kontinentalplate?
Havplata går under kontinentalplata pga. høyere tetthet, mer større jordskjelv og vulkansk aktivitet, "vokser opp" og lager fjellkjeder, LAGER IKKE VULKANER
Eksempel på havbunnsplate møter kontinentalplate
Andesfjellene og Himalaya
To plater sklir fra hverandre
Nytt magma dyttes opp, havbunnsspredning og midthavsrygg
Eksempel på to plater som sklir fra hverandre
Island
to plater sklir langs hverandre
Trykk samles opp og det skapes gigantiske jordskjelv, eks. San Andreas forkastningen
Konvergerende plater
To plater møtes
Hva betyr det at platene "følger tyngdekraften"
Den ene platen ier høyere i spredningssonen (starten) enn den andre enden hvor den synker ned i mantelen og smleter, som skaper mantelstrømmer
Richters skala:
Målenhet for hvor strekt et jordskjelv er
Episenter
Punktet til jordskjelvet på overflaten av jordskorpa
fokus (sentrum)
Punktet til der jordskjelven skjer under bakken (der det skjer)
Hvordan oppstår en tsunami
undersjøiske jordskjelv eller skred fra land
Hvor fort kan en tsunami være
800km/h
Hvordan er bølgen fra da den blir lagd til den kommer til land?
Starten/i sjøen: Bølgen er veldig bre og lav, går i rundt 800km/h +-, videre så blir bølgen høyere og smalere ved land/treffer land: Fronten av bølgen bremser mot bunnen på grunt vann, bakende del av bølgen skyver på med stor hastighet, tsunamien mister ikke energi i stranda.
med hvor mye kraft går richters skala opp med for hvert tall (eks. 1 -> 2)
10 ganger (10x)
Midthavsrygg
en fjellkjede under land
Dyphavsgrop
En stor grop i en sjø, lagd når to havplater sprer seg fra hverandre (lager også en havbunnsrygg)
Hvor finner vi vulkaner?
Der to tektoniske plater møtes
Hotspot
der det magma under bakken
søylestrøm
der det går magma opp til jordoverflaten
Stratovulkan
- Lages i kollisjonssoner - En plate smelter -> tyktflytende magma - Magmaen kommer ut av vulkanen, og kalles da lava - Lavaen størkner fort og renner ikke langt - DVS. vulkanen blir høy og smal
knowt flashcard image
Skjoldvulkan
- Lages i spredningssoner - Ekstremt varm magma kommer opp fra dypt nede i mantelen -> tyntflytende magma - Magmaen kommer ut gjennom mange åpninger, og flyter langt før den størkner
knowt flashcard image