Notifications

Lakay and conjugations

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

101 Terms
😃 Not studied yet (101)
asyèt
dish
kouto
knife
fouchèt
fork
nap
tablecloth
bòl
bowl
sèvyèt
napkin
glass
tas
cup
soukoup
coaster
twalèt
toilet
benwa
tub
douch
shower
rido
curtains
savon
soap
pafen / losyon
perfume
krèm
lotion
lavabo
sink
tapi
rug
abajou
lampshade
anpoul elektrik
light bulbs
etajè pou liv
bookcase
bifèt
cabinet
bonbòn gaz
gas tank
dodin
rocking chair
dra
bed sheets
eskalye
stairs
etajè
shelves
fè a repase
iron
frijidè
refrigerator
frizè
freezer
fou
stove
fotèy
armchair
gad manje
pantry
kanape
couch
kouvreli
bedspread
limyè
light
mèb
furniture
meble
furnished
plaka
closet
planchèt
ironing board
rad
clothes
revèy
clock
recho
the grill
recho gaz
oven
sak zòrye
pillow case
sesò
clothes hanger
tablo
painting
tiwa
drawer
zòrye
pillow
chanm akouche
bedroom
chanm kay
room
etaj
story / floor
koulwa
aisle
andeyò
countryside
apatman
apartment
atè
ground/floor
balkon
balcony
bisiklet
bicycle
chanm envite
guest bedroom
kay
house
lakay
home
plafon
ceiling
pyès kay
room
salon
living room
salmanje
dining room
saldatant
waiting room
lakou
yard
lavil
city, town
lwen
far
machin
car
pre
close
pakin
garage
pisin
pool
tèt kay / do kay
roof
kay bas
one story house
kay beton
cement house
bagay
things
vle
to want
atè a
on the floor
apredemen
the day after tomorrow
byento
soon
demen
tomorrow
dimanch pwochenn
next sunday
lane pwochenn
next year
lòt semenn
next week
mwa pwochenn
next month
pita
later
semenn pwochenn
next week
talè
in a moment
prezan
m+verb
prezan pwogresif
m+ap+verb
prezan negative
m+pa+verb
prezan pwogresif negative
m+p+ap+verb
pase
m+te+verb
pase negative
m+pa+t+verb
pase pwogresif
m+t+ap+verb
pase pwogresif negative
m+pa+t+ap+verb
future tense
m+pral+verb
future negative
m+pa+pral+verb
uncertain future tense
m+a+verb
kabann
bed